Home

Bacheloroppgave økonomi og administrasjon bibsys

BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng). Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte Denne artikkelen viser vinnerne av årets beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania kull 2013-2016. Navn: Simon Wiig Andersen (26), Henrik Aarnes Wiik (23) og Alexander Thorvaldsen (24) Tittel på bacheloravhandlingen: «Hvilke elementer vektlegges i forberedelsene til forhandlingene ved salg av fotballspillere i Tippeligaen?» Studerte: Bachelor i markedsføring og salgsledelse i Berge Bacheloroppgave NYTT TEMA. Daniel1991 Innlegg: 2. 16.08.12 10:52. Del. Hei. Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma,. KARAKTER A i BTH 2532 - Bacheloroppgave Prosjektledelse. Bacheloroppgaven omhandler styringen av byggeprosjektet Moholt barnehage, et delprosjekt i prosjektet Moholt 50|50, et byggeprosjekt i massivtre. Oppgaven blir utarbeidet i lys av 5×5 styringsmodellen til Mikkelsen og Riis (2011). NOK 100.00 - Kjøp nå Gå til kassen Lagt i handlevogne

Beste bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania 2016

Bacheloroppgave. ØABAC3900 15 stp. International Finance. ØABED3300 7.5 stp. Negotiations. ØAADM3200 7.5 stp. Cross-Cultural Communication. ØAADM3300 7.5 stp. Ledelse. Les mer om fritak for økonomi og administrasjon her. Videre studiemuligheter. Det mest naturlige er å ta en master i økonomi og administrasjon og få tittelen. En bachelor i økonomi og administrasjon gir deg en bred utdanning som gir varierte karrieremuligheter innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du får solid kunnskap innen områder som bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og etikk

ØMF190 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon Emneplan for studieåret 2019/2020. Tidligere studieår Neste studieår. Studiepoeng: 15. Studenter som har strøket på bacheloroppgave kan levere ny og forbedret versjon i løpet av kommende semester. Forbedret versjon kan bare leveres en gang Bacheloroppgave 15 stp. Fordypninger Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Studiet inkluderer praktisk arbeid og gir relevant kunnskap om dagsaktuelle problemer Og de aller, aller fleste av dem klarer det helt fint. I 2016 var det faktisk bare 1,78 prosent som fikk karakteren F, og dermed strøk på bacheloroppgaven. Altså ender færre enn to av hundre innleverte bacheloroppgaver med stryk. Har du allerede klart deg gjennom tre år og nådd helt frem til å skrive en bacheloroppgave, er den. Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er valgfrie emner. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet. Obligatoriske emne

Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR) Forkunnskarav Forutsetningen for å skrive en bacheloroppgave er at man er registrert som 3. års student på én av spesialiseringsretningene ved studiet i det studieåret bacheloroppgaven skrives, og i tillegg ha gjennomført det obligatoriske metodekurset (MET3001) eller tilsvarende BØKLED3 - Bacheloroppgave -Økonomi, ledelse og bærekraft Om Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F) Forkunnskarav. Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres, må kandidaten ha bestått minimum 100 studiepoeng slik Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - Studieemner - UiS Hopp til innhold Hopp til meny. Hopp til hovedinnhold BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK225 Organisasjon, ressurser og ledelse,.

Bacheloroppgave Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon Handelshøyskolen i Oslo og Akershus Hva er verdien av det ikke-børsnoterte selskapet Norconsult AS? Av Thea Hvitmyhr Gullaug (656) Carina Monteiro Alves Hansen (681) Veileder: Øystein Strøm Mai 201

Arbeidsområder. Kontaktbibliotekar for Samfunnsfag, Organisasjon og ledelse, Økonomi og administrasjon, Internasjonal kommunikasjon (BIK) Katalogansvarlig, kontaktperson for katalog (Alma/Bibsys Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng). Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til en bedriftsøkonomisk problemstilling og ta helhetlig ansvar for å analysere denne på en god måte Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner Økonomi og administrasjon Da tar du alle høstkursene i ditt første semester og deretter vårkursene og bacheloroppgave i ditt andre semester Hei. Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg Dokumentet inneholder min bacheloroppgave

Bacheloroppgave - Økonomi - VG Nett Debat

Vedtatt av UHR -Økonomi og administrasjon, november 2018. 1 Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) Dokumentet beskriver minimumskravene for å kunne bruke betegnelsen Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA). Samtidig beskriver disse minimumsvilkårene også kravene på bachelornivå fo Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon - BTH3620 07.06.2012 iv karakterene synker. Studenters sparelyst øker ved økt inntekt og studenter påvirker hverandre til å jobbe mer med skole. På tampen setter vi et kritisk blikk på oppgaven og drøfter hvordan vi kunne løst enkelte problemer på en bedre måte Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Jeg studerer til bachelor i økonomi og administrasjon, og har begynt å tenke på hva jeg vil skrive om i bacheloroppgaven min Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: BØKBAO_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner Helge Mauland (Faglærer) Bjarte Ravndal (Emneansvarlig) Introduksjon Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon År 3 / Semester 5 Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet. Målet er å gi studenten en dypere forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner, metoder og teorier fra studiet

KARAKTER A: Bacheloroppgave i Økonomi og Administrasjon

 1. istrasjon til bachelorstudier i økonomi og ledelse eller økonomi og ad
 2. istrasjon, bachelorprogram, Grimstad; Økonomi og ad
 3. istrasjon/Regnskap og revisjon; Personvern og oppgaveskriving. Retningslinjer ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH) Bacheloroppgave i økonomi. Her finner du relevante retningslinjer for bacheloroppgave i økonomisk-ad
 4. Bacheloroppgaven er en universitetsoppgave som skrives det siste semestre av din 3-årige utdannelse og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt omkring hva du har lært de siste 3 årene gjennom å belyse og drøfte et faglig problem du selv velger
 5. istrasjon. Studiets formål. Gjennom bachelorstudiet i økonomi og ad

Med ein bachelor i økonomi og administrasjon får du ei yrkesretta utdanning som opnar for mange moglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning. Studiet passar godt for deg som ønskjer å jobbe med rådgivings- eller spesialistoppgåver knytt til dei økonomiske, organisatoriske eller administrative delane av ein privat eller offentleg organisasjon Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG LEDELSE (Bachelor) Økonomi og administrasjon Nettbasert gjennomføring. Dette studiet kan gjennomføres både på heltid og deltid via nettstudier. Om du studerer på deltid, deles studiet opp i tre trinn. Hvert trinn gir 60 studiepoeng, og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre)

Økonomi og administrasjon - OsloMe

Bacheloroppgave i Økonomi & Administrasjon April 2014. 1 . 2 Sammendrag Denne bacheloroppgaven er en del av mitt studie i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er på 15 studiepoeng. Det har vært en tidkrevende og utfordrende, likevel spennende og lærerik, prosess I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon lærer du hvordan du kan anvende ressurser effektivt og bærekraftig, og å se potensiale for verdiskaping. Første del av siviløkonomstudiet. Solid utdanning og svært gode karrieremuligheter Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 145 studiepoeng er obligatoriske, mens 35 studiepoeng er emner som kan brukes til å velge valgfrie emner, profiler eller delstudier utlandet. Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet

Oversikt over Oslo kommunes tilskudd, legater og stipend. Du kan sortere på tema, bydel eller type. Tilskudd, legater og stipend. 127 treff av 127 Økonomi og Administrasjon Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon Finans og økonomistyring Morten Nordvik Hovland, Mats Kvalvågnes og Jeanette Bredsten Kvalevåg Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 10.05.2019 . ØKB3113 Kandidatnr.:105, 109 og 118 Dato: 10.05.19

Om økonomi og administrasjon - Økonomi og administrasjon

BACHELOROPPGAVE Skattlegging av personalrabatter Taxation of staff discounts Malin Hundere og Ingrid Sjøthun BO6 - 2001 Bacheloroppgave regnskapsfører Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/ Institutt for økonomi og administrasjon / Program: økonomi og administrasjon Veileder: Mona Kristin Nytun Innleveringsdato: 14. mai 201 Opptakskravet til Bachelor i økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller endre, kan søke om opptak på bakgrunn av sin realkompetanse (se detaljer angående realkompetanse nedenfor)

bacheloroppgave . rettledning for studenter, veiledere og oppdragsgivere . studieåret 2017 - 2018. institutt for ingeniØrvitenskap og sikkerhet, iis-ivt & institutt for ingeniØrvitenskap og sikkerhet, iis . oktober 201 Går på Bachelor i Økonomi og administrasjon. Skal skrive bacheloroppgave til våren og sliter litt med å komme opp med en problemstilling jeg kunne tenke meg. Mange velger å kjøre en verdisetting av et firma, men personlig synes jeg dette er for vanlig

Hallaisen! Jeg skal i løpet av våren skrive og levere bacheloroppgave innen økonomi og administrasjon etter 3 endte år på høyskole. For å være helt ærlig så sliter jeg ENORMT med å finne tema/problemstilling for oppgaven min.. Ønsker gjerne å skrive om noe innen handel og det pågående skiftet til.. Les grafen for ditt økonomi og administrasjon bachelorgrad her og mastergrad her. Som du ser sier grafene at det vil være noen flere med utdanning enn det finnes jobber jobber. Men dette er ikke noe fasitsvar, og det er mange faktorer som spiller inn på hvem som får jobb Avdeling for økonomi og ledelsesfag Rut Dyrseth Bente Sjøvik Roen Bacheloroppgave Egenerfaring som kompetanse Vi vil også takke administrasjonen for trivelig og god service, og spesielt fremheve damene på biblioteket for sitt utrettelig og gode og de kjente sterkt på manglende kunnskap hos de offentlige instansene. Få visste nok o Når man kommer til det siste semesteret på bachelorgraden, velger man hvilken spesialisering man ønsker å ta mastergraden sin i. Her står valget mellom master i økonomi og administrasjon (MØA) og master i regnskap og revisjon (MRR). Jeg valgte sistnevnte. Dette gir meg muligheten til å bli statsautorisert revisor

Emneplan for Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon

Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene og ressursutnyttelsen i hele det psykiske helsevernet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008-2009:68. B). Videre kom kommunereformen, som gir mer makt og myndighet til kommunene. (Kommunal -og Moderniseringsdepartementet, 2014-2015.A). I dette ligger et økt ansvar for psykisk helsearbeid i kommunene. Dersom kommunen selv kan yte. Ved UiS inneholder alle studieprogram og selvvalgte bachelorløp, med unntak av rettsvitenskap, et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng. Dette er vanligvis en bacheloroppgave som er avsluttende del av bachelorstudiet Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon Engelsk namn Bachelor´s thesis Undervisningsspråk Norsk og engelsk Studiepoeng 20,00 Kategori Obligatorisk emne i 6. semester i økonomi og administrasjon. Semester Vår Forkunnskapar. Bacheloroppgåva representerer ei oppsummering og avslutning av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon B

 1. istrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019: nb_NO: dc.description.abstract: Denne oppgaven ser på forholdet mellom risiko og avkastning for alle aksjer notert på Oslo Børs mellom januar 2005 og desember 2018
 2. istrasjon 3. juni 2013 Side 2 av 96 Forord Denne oppgaven er
 3. istrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård land med god økonomi takket være våre oljeinntekter, men olje er en naturressurs som verden og Norge en gang kommer til å gå tom for

Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som eiendomsforvaltere, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, regnskapsførere, revisorer, konsulenter, markedsførere og analytikere, for å nevne noen eksempler Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Studiet er flerfaglig slik at du får med deg innsikt i ulike fagområder. Studere på Lillehammer eller Rena . Vi tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon både på Lillehammer og Rena Bacheloroppgave 2016 Mai 2016 Samfunnsøkonomiske virkninger av patenter på legemidler Bachelorstudium i Økonomi og Administrasjon Handelshøyskolen ved HiO Hei! Jeg går på økonomi og administrasjon, år 3, og tida er vel inne for å komme fram til hva jeg skal skrive bacheloroppgave om. Ingen av de ideene jeg har kommet fram til selv har vel egentlig slått helt til oppe i hodet mitt. Jeg har sett noen skrive bedriftsøkonomisk analyse av x eller verdiv..

Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene

Økonomi og administrasjon, bachelorstudium kull 13-16 Engelsk namn Bachelor of Business Administration Undervisningsspråk Norsk må velje emne Bacheloroppgave rekneskapsførar.Oppgåva må skrivast innanfor emna finansrekneskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, jf Og Mias bacheloroppgave har gjort sterkt inntrykk på mange. Nylig mottok hun til og med pris for beste bacheloroppgave i 2017 ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet, Nesna. Komiteen som vurderte bacheloroppgavene sa i sin begrunnelse at Mia hadde valgt et vanskelig, men viktig og dagsaktuelt tema, blant annet med referanse til Tysfjord-saken og andre overgrepssaker mot barn Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig nivå og en felles kunnskapsbase. Den skal samtidig gi rom for lokal tilpasning, slik at institusjonene kan utnytte egne faglige styrker

Bachelorstudiet gir bred kompetanse i offentlig politikk og administrasjon, juss, økonomi og ledelse. Utdanningen er særlig rettet mot offentlig sektor, men du får også relevant kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv Bachelorstudiet i PR og markedskommunikasjon, 2. år Heltid Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2. år Heltid. 14:00-16:45. KL1 - Klasserom1, 2.etasje. ELE 3729. Anvendt mikroøkonomi. Ivar Gaasland. Undervisning. BH1 - 11157. Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus, 2. år Heltid Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 2.

Ti tips til hvordan du skriver en god bacheloroppgave

 1. istrasjon) fra Handelshøyskolen BI. Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster
 2. istrasjon eller som har vært registrert som studenter på.
 3. istrasjon, og trenger litt innspill på hvilke bedrifter det kan være arti å skrive om. For bedriften skal jeg utføre en verdivurdering. Krav til bedriften: - Bedriften må ha hovedkontor i NorgeNorsk - Ikke børsnotert (men kan være på vei til å bli det
 4. istrasjon Obligatoriske bøker (Fjern hake for å ta ut bøker av bokpakken) Å forske på samfunne
 5. Siste semesteret på BOL studie (våren 2012), var det bacheloroppgave som sto for tur. Jeg vil her gå inn på temaet, samt tanker/refleksjoner rundt denne oppgaven. Jeg kom tilbake på skolen etter juleferien, og må innrømme at jeg fikk meg en wow opplevelse. Jeg visste jo at jeg skulle skrive bacheloroppgave, men det gikk ve
 6. istrasjon Handelshøyskolen BI Pensumliste for BTH3620 Bacheloroppgave- Økonomi og Ad

Bachelor i økonomi og administrasjon - oppbygning og

 1. istrasjon, 1. til 4. semester, Temaspesifikk veiledning fra veilederen. Hver gruppe (eller student) skriver en bacheloroppgave om avtalt tema og presenterer hovedfunnene i slutten av semesteret. Arbeidsomfang. Det er forventet at studenten bruker omlag 280 timer i alt.
 2. BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot Units bibliotektjenester
 3. Er du barnehagelærerstudent og skal skrive bacheloroppgave? Og så vet du ikke helt hvordan du skal gå fram og hvilket tema du skal velge? Da bør du lese denne boka.Åtte forskjellige studenter presenterer her bacheloroppgavene sine. De beskriver kort sin
 4. 3090-nivå (bacheloroppgave) (12) 4000-nivå (master) (7) Demokrati (2) Electoral systems (1) English (6) Internasjonal politisk økonomi (1) Jus (1) Komparative undersøkelser (7) Kvantitativ analyse (1) Legislation (1) Liberal teori (1) Metode (7) miljø- og ressursforvaltning (4
 5. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 10 relaterte studier til utdanningen BACHELOROPPGAVE I PEDAGOGIKK - 15 SP (kurs)
 6. istrasjon samt bachelor i innovasjon og ledelse. Læringsutbytte. Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte: Kunnskap.

Hvorfor velge økonomi og administrasjon ved HVL? Hva kan du bli etter endt studium? Om studiet Det siste året kan du fordype deg innen administrasjon, ledelse, innovasjon, marknadsføring, logistikk, regnskap, skatt eller samfunnsøkonomi. Du skriver også en gruppebasert bacheloroppgave Ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitskap er eit spanande og lærerikt studium som gir deg mange valmoglegheiter vidare, både med tanke på utdanning og i arbeidslivet. Studiet passar for deg som er interessert i politikk, organisasjonar og nyheiter, og som likar å diskutere tema som samfunnssikkerheit, sentralisering, konkurranseutsetting og store reformer som politireforma. Bacheloroppgave EK208E - Bacheloroppgave Regnskap og økonomistyring bacherlorstudiet Økonomi og Ledelse, ved Handelshøgskolen i Bodø under Universitetet i Nordland. administrasjonen og i fartøyene. De bruker på en annen side ingen andre helhetlig Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon. Tor Tangenes. Undervisning. FD1 - 11425. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år Deltid Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år Heltid. Skip to top of page.

Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Å skrive bacheloroppgave er et prosjekt. Samlinga er dessutan delt mellom første og andre høgda i biblioteket, med metode, sosiologi og statsvitskap nede og økonomi, forvalting og bedriftsleiing oppe. Viktige emneklassar er: 300.72 Metode. Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 2016. Denne bacheloroppgaven tar for seg en omorganiseringsprosess i en barnehage

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Hei! Skal snart skrive bacheloroppgave innen økonomi og administrasjon, og er veldig usikker på problemstilling! Vi har ikke spesialisering hvor jeg studerer, men har hatt valgfag innenfor internasjonal business og HRM. Ber ikke om å få problemstillingen lagt på sølvfat, men om noen har noen spen.. Næss ved Avdeling for økonomi, administrasjon og ledelse som stod for. Denne versjonen bygget igjen på et hefte utarbeidet av Liv Hausken, brukt ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (2001) og Studiehåndbok for media FU (medievitenskap grunnfag som fjernundervisning), Universitetet i Bergen (1999)

Lists linked to Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon. Title Academic year Last updated; BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon: Academic year 2019-2020 : 31/01/2019 14:06:13: Add list to this Course. Start typing name or code: Cancel Sav bacheloroppgave i Økonomi og Administrasjon. Den generelle bacheloroppgaven genererer et vidt spekter av muligheter, men valget falt på å se på myndighetenes reguleringer av banker og i hvilken grad dette har betydning for finansieringstilgangen for små og mellomstore bedrifter

Emne - Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon

 1. istrasjon, campus haugesund studieåret 2018-2019 1.studieår høst økb1110 bedriftsøkonomi med regnskap sp økb111
 2. istrasjon Emnekode og navn: ØKO 390 - Bacheloroppgave Vi/jeg samtykker i at oppgaven kan publiseres på internett i fulltekst i Brage, Nords' åpne arkiv Vår/
 3. istrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10: PSY3091 - Bacheloroppgave i helse- og sosialpsykologi (20 studiepoeng) 20: PSY3092.

DIP25301 Bacheloroppgave 09.06.2011_____ Administrasjonen synes det kan være problematisk at de dras mellom å være venn/sjef Administrasjonen uttrykker en holdning om at det ikke er mulig å strukturere seg bort fra motivasjon Alle parter i prosjektet har forskjellig syn på retningslinjer og rapporteringsrutiner og bruk av disse Det finnes ingen rutiner på kunnskapsforvaltning og. Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger og ansvarlig redaktør (siden 2001). I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring Bachelor i økonomi og administrasjon 4.mai 2015 Side 10 av 61 Å studere dagligvarebransjen innenfor et lite geografisk område mener vi kan være både tids- og kostnadssparende, uten at det går ut over undersøkelsens kvalitet. Vi vil, ut fra vår problemstilling, fokusere på lederens rolle ovenfor sine ansatte. Viktig Bacheloroppgave Av HildegunnVestbøstad, Judith Beate Bårdsen, og Marit Thorland Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning KJØNNSROLLER, KARRIERE OG NETTVERK (Photographs-asia) Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon

 • Norsk grammatikk for innvandrere.
 • Viking drakt bunad.
 • Border collie mental trening.
 • Hauptstadt der fidschi inseln.
 • Livet med spiseforstyrrelser blogg.
 • Medisinplanter.
 • Bidra google maps.
 • Futuro de can.
 • Kjæresten drikker for mye.
 • Flughafen paderborn abflug webcam.
 • 100 gratis kondomer.
 • El tablero maspalomas.
 • Horoscope 2017.
 • Wohnung mieten aschaffenburg.
 • Nm brass 2018 resultater.
 • Faceit rankings norway.
 • Usain bolt alder.
 • City beats salzburg events.
 • Noregs sildesalgslag no.
 • Loppis på nätet gratis.
 • Fly med tette ører.
 • Sefilm.
 • Hva er kunstgress laget av.
 • Schmerzen nach krone wie lange.
 • Hildes hjørne quiz.
 • Inhoud berekenen liter.
 • Cl chloride.
 • Vintertid sør afrika.
 • Zeichne die zahlenbilder.
 • Rundweg osnabrück.
 • Hiv test växjö.
 • Glyptoteket åbningstider og priser.
 • Play piano on pc online.
 • Gitarstrenger akustisk gitar.
 • Sas uppgradera vid gate.
 • Trafikkriminalitet.
 • Bygge flytebrygge tegning.
 • Rolf jacobsen petra tendø.
 • Seth curry gehalt.
 • Bmw value service priser.
 • Rare etternavn i norge.