Home

Y veien

Opptak med fagbrev (Y-VEI) Har du relevant fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole og ett års relevant praksis, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke om opptak til ingeniørutdanning etter Y-VEI modellen.Y-VEI ligner mye på tresemesterordningen i oppbygging, og er et intensivt studium. Y-vei er et tilbud for 3-årige ingeniørutdanninger ved studiestedene Gjøvik* og Ålesund Y-veien startet opp ved tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) og USN har tatt med seg de gode tradisjonene videre og tilbyr fremdeles denne tilretteleggingen for dyktige fagbrevkandidater. Y-veien til ingeniør . Her kan du lese mer og søke på bachelorstudiene vi tilbyr som y-vei: Byggingeniør: Konstruksjon og byggdesign Y-ve Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få en bachelorgrad i ingeniørfag på normert tid (3 år). For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører Y-veien. Y-veien er et tilbud for deg som har relevant yrkesfaglig utdanning med fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet og minimum 12 måneder relevant praksis. Y-veien gir deg opptak til hele bachelorstudiet i ingeniørfag, og du skal ikke søke opptak gjennom Samordna opptak. Tresemesterordningen (TRESS Y-veisløpet er tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.). Bachelorstudiet i automatisering og elektronikkdesign utdanner deg til elektroingeniør med kompetanse innen analog og digital elektronikk, mikrokontrollere (ARM-prosessoren), forskjellige typer programmeringsspråk (Python, C, Matlab), regulerings- og styringsteknikk (automatisering), robotteknologi.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INGENIØR - BYGG Y-VEIEN (Bachelor).Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur.Det er 6 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 6 studiesteder. Det er registrert 107 relaterte studier til utdanningen INGENIØR - BYGG Y-VEIEN (Bachelor) Y-veien er et studium spesielt tilrettelagt for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev. Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en «vanlig» ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen

Y-vei - Gjøvik og Ålesund - NTN

Y-veien - Universitetet i Sørøst-Norg

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev. Følgende fagbrev fra videregående skole, Reform 94 eller Kunnskapsløftet kvalifiserer for opptak: Bygg Y-vei Y-veien er et høyskoletilbud i Norge for personer med yrkesfaglig utdanning og fagbrev.Y-veien er i hovedsak rettet mot ingeniørstudier.. Studiene er lagt opp med mer matematikk og fysikk, og mindre andel praksis enn på en ordinær ingeniørutdanning.Bakgrunnen for tilpasningen er at utdanningen til fagarbeiderne innen realfag er på et lavere kompetansenivå sammenlignet med de som går.

Y-veien er ment å være en mulighet for dem med yrkesutdanning til å ta høyere utdanning uten at de har generell studiekompetanse. Lar seg ikke gjøre - Y-veien for sykepleierstudenter kan ikke gjennomføres på samme måte som den ordningen som finnes for ingeniørstudenter Y-vei løpet er altså også 3 år, og det avsluttes i et høstsemester. Det vil si at y-veien sitt 1. og 6. semester er spesielt for dem, og så vil deres 2-5 semester og a-veien sitt 1-4 semester i stor grad være likt, og de vil jobbe sammen som gruppe i et felles studentfaglig miljø på Campus Helgeland Y-veien ble i sin tid foreslått av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og skulle være helsefagarbeideres mulighet til å komme inn på sykepleierstudiet uten å måtte ta påbygningsåret med teorifagene matte, norsk, historie og naturfag, som de må i dag Y-veien (utdanning.no) Aktuelle studiesteder Er du lærling hos OK stat i kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefag og dataelektronikerfaget, kan du via Y-veien søke inntak på følgende studiesteder

Video: Y-veien, ingeniørfag - Universitetet i Agde

Y-veien er ingeniørutdanning tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn. Utdanningstilbudet finnes ved flere høyskoler. Man kan også fullføre Y-veien som privatist. Med sin bakgrunn fra arbeidslivet får studentene ved Y-veien ofte gode resultater Ingen resultater samsvarer med søket ditt. Du kan prøve igjen med andre søkeord Matematikk for Y-veien i juni, med avsluttende eksamen i august. Unntaket er nautikk, som har et annet opplegg. Hvis du har matematikk R1 (evt. S1+S2, 2MX eller tilsvarende) fra før kan du velge et annet emne i bachelorgraden i nautikk, men dette bestemmes eventuelt etter ordinær studiestart i midten av august Y-veien til høgskoleutdanning er allerede en velutprøvd og vellykket utdanningsvei for mange andre yrkesutdanninger, særlig innen realfag og ingeniørutdanninger. Til tross for et politisk vedtak av Stortinget om å gi helsefagarbeidere direkte adgang til å utdanne seg videre til sykepleie, så har altså Kunnskapsdepartementet og OsloMet det siste ordet i saken

Forkurs, realfagskurs, Y-veien og TRESS - Høgskolen i Østfol

 1. sordning. Opptak til forkurs, tre-ter
 2. Bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro, Y-veien, er et spennende studie der du lærer om teknologi som vi trenger for å utvikle nye løsninger for fremtiden. Du lærer å utvinne og overføre energi fra våre grønne energikilder og omsette disse til nytte for hver enkelt av oss. Y-veien
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HOTELLEDELSE, Y-VEIEN (Bachelor).Studiet går under: Hotell- og reiselivsfag.Det er registrert 7 relaterte studier til utdanningen HOTELLEDELSE, Y-VEIEN (Bachelor)

Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien

INGENIØR - BYGG Y-VEIEN (Bachelor) - Skoler Studier

Y-veien - Velgriktig

 1. 1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende. - Bruk søkekode 201 006 og søk via Samordna opptak. - Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) med søkekode 9913 og starte med sommerkurs i matematikk.. 2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning
 2. Her tilbys Y-veien. I det siste har y-veien også åpnet for noen andre yrkesfaglige utdanninger som er basert på fagbrev. Ved Høgskolen i Hedmark kan kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel tas opp til bachelorstudiet i Serviceledelse og markedsføring
 3. Kart og flyfoto over Østerøyveien 35, 3236 Sandefjord fra 188
 4. Y-veien ved Universitetet i Sørøst-Norge; Opptak til ingeniørutdanning for deg som ikke har dekket de ordinære opptakskravene (Samordna opptak) Y-veien til Bachelor i serviceledelse og markedsføring - Høgskolen i Innlandet Y-veien til barnehagelærer - Oslo Met. Y-veien til Bachelor i nautikk - Høgskulen på Vestlandet og NTNU, Ålesun
 5. Plassert på Vestlandet ligg høgskulen midt i hjarta av næringa som jobbar mot olje- og gassfeltene i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for olje- og gassverksemda i Noreg med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd
 6. Hva er din situasjon Vi viser deg vei til de tjenestene du trenger arbeidsplassen.no Søk etter ledige stillinger, registrer CV og jobbprofi
 7. som hadde barn så det er gjennomførbart med en strukturert hverdag for studiet innebærer lange dager med arbeid. For meg kom det som et sjokk at tempoet gikk opp etter sommerkurset,.

Med fagbrev som matros kan du gjennom Y-veien også ta utdanningen din ved en Høgskole. Utdanningen er treårig, og gir samme rettigheter som Fagskolen. Aktuelle lenker: vilbli.no. ikkeforalle.no. Norsk Sjøoffiserforbun Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier. Les videre. Om naturbruk Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer Skoler og.

Snekker i Fredrikstad | Nybygg, tilbygg, rehabilitering

Hva er y-veien? - Universitetet i Sørøst-Norg

Y-veien: Opptak til studier via relevant fagbrev. - Både samfunnet og høyere utdanning trenger dette, sier rådgiver Kristine Hansen i Fagforbundet. 12.03.2017 av Kari-Sofie Jenssen Sist oppdatert: 14.03.2017. Stortinget vedtok den såkalte Y-veien allerede i 2009. Det ble opprettet forsøk på flere fagområder Har du lyst til å bli ingeniør, men manglar generell studiekompetanse og fordjuping i matematikk og fysikk? Dersom du har relevant fagbrev kan du ta ingeniørutdanning gjennom y-vegen Vi vet at studenter som går Y-veien, er svært dyktige og meget velansette i arbeidslivet, sier Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun mener det er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og at et slikt tilbud gir større mulighet for karriereutvikling for barne- og ungdomsarbeideren 12. mars 2020 Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?. Virke opplever et økt antall henvendelser relatert til koronaviruset. Spørsmålene dreier seg om alt fra arbeidsgivers håndtering av ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær (Y-veien). Se Samordna opptak for mer informasjon. Oversikten på side 1 begrenser seg til studier som har spesielle opptakskrav i form av krav om programfag innen programområdet realfag . Se også side 2. NB! Det skjer stadig endringer i krav til noen studier på enkelte høgskoler/universiteter

Y-veien Automatisering og elektronikkdesign - Y-veien

Y-veien står for yrkesfaglig videregående til ingeniør. Krav: Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Dette forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole. Dette kalles y-veien Y-veien er ikke en del av Nasjonal Transportplan, men en vei inn i høyere utdanning for personer med fagbrev uten å måtte ta et ekstra år for å få generell studiekompetanse. Høgskolen i Hedmark har fått godkjent y-veien til Bachelor i Service Management (søknadsfrist 15. april) og Høgskolen i Harstad har godkjenning for opptak til Bachelor-programme Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje

Etter endt Fagbrev kan man også gå direkte på videre studier via Y-veien. I vårt fag tilbys pr. i dag èn utdannelse gjennom Y-veien, ved Høgskolen i Hedemark. Det betyr at du med fullført fagbrev kan gå direkte på høyere studier UTEN å ta generell studiekompetanse. Våre faglærte med fagbrev innen salgsfaget, kontor/adm.fag, reiseliv eller [ Men her er det snakk om at de som allerede er helsefagarbeidere skal få gå y veien til å blir bionigeniører, ikke at det trengs flere helsefagarbeidere. Da hadde det vært lurere å ta den haugen av helsesekretærer til å bli bioingeniører via y veien. De sliter jo også med å få jobb og de har jo ihvertfall litt labb Fra januar 2020 kan du gå Y-veien på Campus Helgeland. UiT starter da opp med sine studietilbud for y-vei til bygg og maskin i Mo i Rana. Studiene kan i sin helhet gjennomføres innenfor et normalt 3-årsløp

I sykepleiestudiet lærer du å utøve sykepleie, gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre. Du møter akutt syke pasienter og pasienter som er pleietrengende over lengre tid, både i institusjoner og i hjemmemiljøet Y-veien. Hvis du først tar yrkesfag og så utdanning via Y-veien på universitet og høgskole, vil du kunne ha større sjanse for å få jobb. Da har du både praktiske erfaringer og teoretisk kunnskap, noe som kan skille deg ut fra de andre som søker på jobben. Les mer om Y-veien her. Realkompetans Høyere utdanning etter fagbrev (Y-veien) Etter bestått fagbrev er det noen som kan tenke seg å også ta en høyskoleutdannelse (3-årig bachelor). Hvis du allerede har bestemt deg for at du vil fortsette innenfor samme yrke som du nå har fagbrev i, er det fornuftig å fortsette med en høyskoleutdannelse innenfor samme fagfeltet Hei jeg har noen spørsmål og lurer da på om noen her kan svare meg. Jeg går nå Vgs 2 Elenergi og har da planlagt å ta fagbrevet, så y-veien mot ingeniør. Det jeg lurer på da er hvilken skoler som tilbyr y-veien og om hvor de ligger. Og hva er da muligheter for studie videre For å komme inn på høyere utdanning, må du vanligvis ha generell studiekompetanse. Men på enkelte universitets- og høgskolestudier kan du søke opptak dersom du har relevant fagbrev.

Y-veien (yrkesfaglig vei til høyere utdanning) Det er mulig å søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Søkere uten generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev eller fagutdanning, kan få opptak til spesielt tilrettelagte studier i enkelte fag På denne siden finner du alle våre artikler tilknyttet helsearbeiderfaget. Les mer om dine muligheter som helsefagarbeider i dag. Sid Y-veien Du kan søke opptak på enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse eller forkurs. Opptak til studier gjennom Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående skole Tilbyr Y-veien UiT, Harstad fortsetter ordningen med y-vei opptak til barnevernspedagog- og vernepleiestudiet for elever med relevant fagbrev i henholdsvis barne- og ungdomsarbeid og helsefag . UiT, Harstad tilbyr høsten 2017 tilrettelagt høyere utdanning for barnevernspedagog og vernepleier

Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien - Høgskolen

Barnehagelærer, y-vei - OsloMe

Y-veien. Elektrofag. Naturbrukskolene. Flyfag. NHO Ung. LO- ung. IB KKG. Oversett siden til et annet språk. Translate page to another language. Traducir la página a otro idioma. Informasjon fra Skolefrukt.no. Om tilbakebetaling Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier. Les videre. Om bygg- og anleggsteknikk Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer. BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Du kan laste ned BrettBoka som egen app, eller bruke nettleseren for å lese bøkene

Hvorfor velge dette programmet? – Bachelorstudium i

Hva er y-veien? - Ung

Hos Gul Index finner du telefonnummer, adresse, kontaktperson, kart og mer for ditt søk etter Y-veien. Vi fant 4 oppføringer som korresponderer med Y-veien. Se listen til høyre eller begrens søket etter Y-veien på sted; eksempelvis 'Y-veien Oslo' Kart og flyfoto over Østerøyveien 12, 3236 Sandefjord fra 188

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei) Ui

Y-veien står for den yrkesfaglige veien og betyr at du kan begynne rett på en maritim høyskoleutdanning når du har oppnådd fagbrev. Da er undervisningen tilpasset om du kommer fra yrkesfaglig eller studiespesialiserende studieretning Har du relevant fagbrev og yrkesfaglig bakgrunn kan du bli ingeniør i byggdesign. Vi gir deg kompetanse til å være med på å forme omgivelsene dine. Lær å konstruere bygg som tåler all. Nyttig informasjon og verktøy til din studiehverdag. StudentWeb, Canvas, Programbeskrivelser, Emnebeskrivelser, informasjon om eksamen, timeplan, IT og mye mer Det har vært skrevet mye i Budstikka om hagehusene Landøyveien 5 og planprosessen de siste ukene. Som utbygger ønsker vi å belyse prosessen og gi ytterligere informasjon om prosjektet og hvorfor hagehusene i Landøyveien 5 er ønsket

Y-veien - Wikipedi

Y-veien leder til Sørlandet. Visste du at Maria Thalina Broen er elektriker? Via Y-veien tok 26-åringen master i informasjon- og kommunikasjonssystemer. Etter endt studie søkte Broen Trainee Sør fordi hun ønsker å vite mer mulighetene på Agder Etter avvikling av fag- eller svenneprøve, er det flere som har planlagt å ta videre utdanning fra høsten 2020. Det kan være snakk om Vg4 påbygg til studiekompetanse eller høyere utdanning gjennom bruk av yrkesveien (Y-veien) hos høyere utdanningsinstitusjoner som tar inn studenter på bakgrunn av fag- eller svennebrev Spørsmål om Sykepleien? Har du spørsmål eller kommentarer til innholdet i Sykepleien? Ta kontakt med redaksjonen. For å melde adresseendring eller reservere deg mot å få bladet i posten, ring medlemstjenester på 994 02409 eller bruk NSF tjenesteportal

Y-veien lagt på is - Sykepleie

Y-Veien. Les mer. Påbygg Studiekompetanse. Les mer. Teknisk Fagskole. Les mer. Fant du det du lette etter? Ja Nei Fant du det du lette etter? Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Send inn Takk for kommentaren! Kommentar sendt. Besøksadresse. Bilfag. c/o Norges Bilbransjeforbund . Middelthunsgate 27 Organisert kriminalitet blir begått av organiserte kriminelle grupper og nettverk. Det er mange former for organisert kriminalitet Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen innføre et opplegg som kan sikre at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse kan utdanne seg til sykepleiere - etter mønster fra Y-veien til ingeniørutdanningen. Stortinget har forkastet forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en strategi om helsefagarbeidernes rolle og posisjon i fremtidens helsetjeneste Y-veien betyr at du kan ta bachelor uten studiekompetanse. Du trenger kun fagbrev. I løpet av læretiden får lærlinger i OK stat mulighet til å være med på studietur til Rena og Gjøvik som tilbyr dette. For fagene OK stat tilbyr gjelder dette kontor- og administrasjonsfaget,. Ved å gå Y-veien er man utdannet maskinsjef klasse M1 etter 14 år i 1:1 turnus. (Starter man for eksempel som 16-åring, er man ferdig utdannet i en alder av 30 år.) Annen utdanning. Studiespesialiserende videregående skole (tre år) Høyskole med bachelor- eller mastergrad i maritime ingeniørfag (tre år

Y-veien er høyere utdanning som bygger på fagbrev eller svennebrev og yrkeskompetanse. På Fagskolen Innlandet utdanner de fagskoleingeniører som ikke er redde for å bli møkkete på hendene. Fra venstre Henning Håkensbakken Roland (lærer), Jostein Synslien, Tom Erik Kvernlien, Lars Mytting,. Inngang til ingeniørfag: Y-veien. Les mer om Ingeniørfag - kjemi - Bachelor, Y-veien Les mer om Maskin, ingeniørfag - Bachelor, Y-veien Les mer om Data, ingeniørfag - Bachelor, Y-veien. Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vil du ha nyttig informasjon om utdanning rett i innboksen din? Meld deg på her! E-post

Søking og opptak - Studier - UiSServiceledelse og markedsføring - Bachelor - INN

Øyvang startet på ingeniørutdanning gjennom Y-veien i Porsgrunn i 2002. Det var det første kullet i Norge. Ingeniørene som ble uteksaminert tre år senere var ettertraktet i markedet. - Selv om jeg undersøkte muligheten for å fortsette med en master, tenkte jeg ikke på doktorgrad Høsten 2020 starter et nytt studieløp opp på Glemmen vgs. - Håndverk, design og produktutvikling! HDP tilbys kun på Glemmen vgs. Et nytt tilbud for deg som liker å tenke kreativt og nyskapende. Her får du mulighet til å fordype deg i hå;ndverksteknikker, design, produktutvikling og innovasjon

Barnehagelærer, y-vei - OsloMet

Mer info - Ingeniørfag - maskin: Mekatronikk, Y-veien - bachelor. Sjekk om du er registrert fra før. Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Her kan du lese hvor mye du tjener som lærling i 2019 Y-veien. Ta ingeniørutdanning over tre år. Ingeniørstudium for deg som allerede har fagbrev. Ny studiemodell for Y-veien er under planlegging vinteren 2011. Informasjonen under er derfor foreløpig, og vil bli oppdatert. Vi jobber for å skape en god løsning for studenter som ønsker å gå Y-veien ved Høgskolen i Buskerud neste studieår Y-veien, Elektronikk Målgruppe og opptakskrav. Yrkesfaglig studieretning med fagbrev basert på grunnkurs elektro. Mål for studieprogrammet. Dette er et nytt faglig og pedagogisk tilpasset opplegg hvor vi bygger på stduentenes bakgrunn fra yrkesfaglig studieretning og fagbrev

Y-veien; Bli ingeniør med yrkesfag; Hvorfor velge realfag? For lærere og rådgivere. Utdanningsvalg; Klimasjekken; Om utdanningstesten; Utdanningstesten; ENT3R realfagstrening; For foreldre. Kvifor er det lurt å velje realfag? Jenter og realfag; ENT3R realfagstrening; Foreldrehefter; Utdanningsvalg; Bærekraft; Fremtidsjobbene. Hei, jeg har nylig kommet inn på Y-veien ved USN og lurer på hvordan stryksprosenten er og om folk generelt strever. Jeg har bra karakterer fra videregående, men finner lite info om stryksprosent osv BI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid Choose method. ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides. Log in or register using ID-porten. Feide

Det er mulig å oppnå studiekompetanse etter å ha tatt fagbrev, eller du kan gå videre via Y-veien (uten studiekompetanse) til høyskole! Samarbeidspartnere Logg in Som lærling har du lønn under utdannelsen, med fagbrev er det uante muligheter både innen sektoren og i andre bransjer. Husk at med fagbrev og allmenn påbygging kan du gå videre til høyere utdannelse eller du kan ta høyere utdanning direkte via Y-veien, om du ønsker det Høyere utdanning etter fagbrev (Y-veien) VG2 Kulde og varmepumpeteknikk (Nordlandsmodell) Innføringsår for minoritetsspråklige; Informasjon. Internat - Kleiva. Informasjon til deg som skal flytte inn på internatet; Søknad om internatplass; Tilleggskontrakt for hund; Tilleggskontrakt for smådyr; Søknad om besøk; IKT. Glemt passord; PC i. Logg inn på min.utdanning.no med din Feide-id. Dersom du ikke har Feide-id kan du opprette din egen profil på utdanning.no - helt gratis Stortinget ber regjeringen innføre et alternativt opplegg etter mønster fra Y-veien til ingeniørutdanning, for å sikre at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse kan utdanne seg til sykepleiere. Vedtak 481. Dokument 8:19 S (2016-2017) - Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Hadia Tajik, Kjersti Toppe,.

Karrieredag: Mennesker for mennesker - Universitetet i

Nytt verktøy: Overharmonisk kalkulator. Vi lanserer verktøy for beregning av kvoter for overharmonisk støy. Verktøyet kan benyttes ved tilknytning av en stor og støymessig krevende kunde Fra januar 2020 kan du gå Y-veien på Campus Helgeland. UiT starter da opp med sine studietilbud for y-vei til bygg og maskin i Mo i Rana. Studiene kan i sin helhet gjennomføres innenfor et normalt 3-årsløp. Bli bygg- eller maskiningeniør Y-veistudiene er for deg som ikke har spesiell studiekompetanse, men som ha Ingeniørpakken. I ASK starter undervisningen når du trykker 'play'. Du får også tett oppfølging fra lærer, og viktig eksamenstrening. Pris: 11.100,

Maskin, ingeniør - bachelor (y-vei) Ui

Det er ressurskrevende, og suksessen er svært betinget. Frafallet er størst blant de som velger y-veien, og de som lykkes best, er de som har elektroteknisk bakgrunn. Derfor er det enda mer urovekkende at de med fagbrev skal behandles likt med dem som har studiekompetanse. Det vil enten bety større frafall eller redusert kvalitet Y-veien er en spesielt tilrettelagt ordning der de som har relevant fagutdanning ved avsluttet studium skal ha samme kompetanse som de ordinære studentene. Sånn sett skal ikke bachelornivået råkkes ved, det åpnes kun for at det er flere veier til Rom. Profesjonsutdanninger, som eksempelvis sosionomstudiet, vil alltid ha både en teorietisk og en praktisk side Y - veien. Created Date: 20160126133433

 • Forventet levealder kalkulator.
 • Agama esa sigit dan amanda manopo.
 • Barer i københavn.
 • Winnetou schwester schauspielerin.
 • Diabetes typ 2 behandlung ohne medikamente.
 • Meaning of name johannes.
 • Yamaha r1 1998.
 • Forsvarets musikkorps trøndelag.
 • Dzień chłopaka 30 września.
 • Sjekke inn austrian airlines.
 • Welpe alleine lassen in box.
 • Brannmann sam titan.
 • Overdekning dør.
 • Emmes 2018.
 • Automasjon vg1.
 • Vom hva er det.
 • Peter thiele speyer gestorben.
 • Womble stream.
 • Iud removal.
 • Frühlingszauber wolfsburg 2018.
 • Eide norooz.
 • P7s datei öffnen.
 • Beretløp artilleri.
 • Narcissistisk personlighetsstörning kriterier.
 • Bugatti bilder zum ausmalen.
 • ايلاف جدة.
 • Hvordan få strekkode.
 • Bygge yttervegg.
 • Jobs coesfeld verkäuferin.
 • Blodtrykksmåler apotek.
 • Fjerne gelenegler oslo.
 • Er meitemark virveldyr.
 • Mva pris.
 • Unfall krefeld heute.
 • Blues vers.
 • Treningssenter sandnes.
 • Shutter lifetime.
 • Ukraine cupid login.
 • The farmer.
 • Fanajakke dame.
 • Pilegrimsferd hinduismen.