Home

Arkeologi snl

Arkeologi, vitenskapen som studerer eldre tiders kulturforhold basert spesielt på materiell kultur, men også naturvitenskapelige kilder.Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion Typologi er læren om gjenstandstyper i arkeologien. Typologi går ut på å stille gjenstander sammen i grupper for å dra slutninger om deres endring, innbyrdes forhold og datering. Metoden er sterkt påvirket av Charles Darwins utviklingslære (evolusjonisme). Den svenske arkeologen Hans Hildebrand er den første som i 1860-1870-årene beskrev metoden i vitenskapelige verk Hustufter er rester etter forhistoriske hus som er synlige i terrenget eller kommer frem ved arkeologiske utgravninger. De kan være av forskjellig karakter, avhengig av husenes opprinnelige form og byggemateriale. Vanligvis finnes bare spor etter grunnplanen, eventuelt med ildsteder, veggfundamenter og stolpekonstruksjoner. Ved moderne arkeologiske utgravningsmetoder er det mulig å. Depotfunn er arkeologiske funn av ting eller verdier som opprinnelig har vært bortgjemt eller nedlagt i jorden av religiøse grunner, som skatter eller av sikringshensyn.Arkeologene skjelner mellom sakrale depotfunn, eller votivfunn, og alminnelige depotfunn. Votivfunn representerer offer til overnaturlige makter, mens alminnelige depotfunn inneholder personlige eiendeler eller skatter som. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Arkeologi. Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Historie. Vi mangler fagansvarlig for Arkeologi Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt Redaktør. Ida Augustus' mausoleum: oppdatert av Ida Scott (SNL) for 2 dager siden bågestille: oppdatert av Stig Arild Pettersen (SNL) for 3 dager. Arkeologi Arkeologi i Afrika Arkeologi i Amerika Arkeologi i Asia Europeisk arkeologi Klassisk arkeologi (SNL) for rundt 11 timer siden Se all aktivitet Sist oppdatert Økonomi og næringsliv i Elfenbenskysten: oppdatert av Morten Hagen for rundt 6 timer siden. Som arkeolog jobber du for å finne ut hva som skjedde for veldig lenge siden, og helt opp mot nåtiden. Når det for eksempel skal bygges en vei eller et nytt industrianlegg på et område hvor det ligger en fredet boplass eller grav, blir det satt i gang en arkeologisk undersøkelse

Arkeologi - Store norske leksiko

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss Nordisk arkeologi er en gren av arkeologien som legger hovedvekten på studiet av førreformatorisk tid i Norden og Nord-Europa for øvrig. Dette området kan imidlertid ikke sees isolert, men må studeres i relasjon til kulturutviklingen i resten av Europa, Asia og Nord-Afrika.Kildematerialet er hovedsakelig synlige fornminner, boplassfunn, gravfunn, skatte- og løsfunn og helleristninger.

Arkeologi (fra gresk αρχαίος = gammel og λόγος = ord/tale/lære, altså læren om det gamle) er studiet av menneskelig aktivitet, primært gjennom erverv, dokumentasjon og analyse av menneskers materielle kultur slik som artefakter, biofakter og menneskelige levninger. Studier av miljø og landskap er også viktig for å forstå fortiden. . Arkeologiens hovedmålsetning er å. Har du spørsmål eller kommentarer til en artikkel, skriver du i kommentarfeltet under artikkelen. Om du trenger å komme i direkte kontakt med fagansvarlige, går du til brukerprofilen deres for å sende en melding. Andre spørsmål kan du sende til redaksjon@snl.no. Vi svarer på henvendelser så raskt vi kan. Erling Johansen begynte sin arkeologiske virksomhet som amatør og gjorde en meget verdifull innsats, særlig i tilknytning til Østfolds steinalderarkeologi. Hans evne til å finne det andre ikke så, og til å formidle og begeistre, har gitt ham en spesiell plass i norsk og nordisk arkeologi Norsk Arkeologisk Selskap åpen for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn . Ønsker du å bli medlem av Norsk Arkeologisk Selskap? Send en e-post til Cathrine Brattekværne på nas alfakrøll arkeologi.no Eller på telefon 930 51 408

Arkeologien søker å forstå menneskenes levekår gjennom tidene, deres tilpasning til skiftende naturforhold, deres arbeid, samfunnsliv, kunst og religion. Arkeologi er et eget fagfelt, men kan også regnes som en gren av antropologi eller som historie, samtidig som ulike grener i faget har nære forbindelser med fag som kunsthistorie, naturvitenskap, og andre samfunnsvitenskapelige og. Henriette Hafsaas (f. 1977) er forskingssjef ved Høgskulen i Volda. Hun har studert arkeologi, antropologi og egyptologi ved Universitetet i Bergen. Hun har en omfattende publikasjonsliste og har allsidig erfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norge, Sudan og Palestina Arkeologi-professoren advarer om at forskere behøver en god porsjon flaks for å finne pestbakterier hos mennesker som levde for 1500 år siden. Hele Norrland avfolket. For å lete etter flere biter i puslespillet rundt Fimbulvinteren drar vi til Sverige

Pompeii – Store norske leksikon

typologi - arkeologi - Store norske leksiko

For omtrent 10 000 år siden begynte den endringen som fortsatt i dag regnes som en av de aller viktigste i menneskenes historie. Etter å ha levd av jakt og sanking i over 100 000 år, begynte noen å utforske hvordan naturen kunne manipuleres til å levere det folk trengte for å leve Rug (Secale cereale ssp.cereale) er en økonomisk viktig kornart og kulturplante i tempererte klima, med nær 90 % av verdensproduksjonen i Europa og Russland. Rug blir i hovedsak brukt til brød, men også til fôr og bioetanolproduksjon Lofotr vikingmuseum på Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av tjære og bål. Smak maten, hør historien. Vikingmuseumet er et levende museum med engasjerte guider

Arkeologi . TYPE. Innholdsbeskrivende emne. DEFINISJON. Kulturen, livet og levemåten i eldre tider grunnet på utgravninger og funn i jorda <SNL> UNDERORDNEDE BEGREPER (arkeologi etter type) Byarkeologi Eksperimentell arkeologi Etnoarkeologi Forvaltningsarkeologi Geoarkeologi Historisk arkeologi Landskapsarkeolog Arkeologi og konservering (bachelor) Arkeologi, kulturarv og bevaringskunnskap. Mer om programmet Hvordan søke? Arkeologi og konservering (master - to år) Arkeologi, Gjenstandskonservering, Prosjektbasert konservering, Malerikonservering Pallen Ved Klemenskirken ligger gravene veldig tett på muren. Alle gravene er fra middelalderen, men etter kirken gikk ut av funksjon. Det kan tyde på at kirkemurene har vært viktige for folk. Arkeologi Arkeologer i arbeid på utgravningen ved Klemenskirken i Trondheim Klemenskirkeruinene Utgravningeområdet tidlig i mars 2017. Grav Arkeologene graver frem et av mange skjeletter rundt.

H. arbeider innen alle gullsmedkunstens fagområder. Hans produksjon består hovedsakelig av sakralgjenstander, fremfor alt corpus-arbeider i sølv og sølv/emalje. I disse utgjør enkle geometriske grunnformer de primære uttrykksbærende elementer. Tendensen til stilisering gir de kirkelige gjenstander en avklaret form som skiller dem fra de ikke-kirkelige, hvor en mykere, mer dekorativ. M. fullførte realskolen i Trondheim, men måtte oppgi videre studier på grunn av svake øyne. Han arbeidet noen år som forretningsmann i Trondheim og Oslo. I 1885 studerte han perspektivlære i København, og etter et stipendium i 1886 utdannet han seg som tegner. Han ble samme år tilknyttet Universitetets samlinger som illustratør. Helt fra guttedagene hadde M Sliter du med å forstå hva som blir ment med profesjonsstudier? Ikke fortvil. Her får du forklaringen I. vokste opp i Mandal under inntrykk av kystnatur, småbyhandel og skipsfart. Familien hadde nær omgang med familien Tidemand, og under Adolph og Emil Tidemands besøk i 1842 hørte I. deres beretninger fra reisen i Italia. Sitt rike fantasiliv søkte I. tidlig å forme i tegninger og akvareller. Fra 1849 gikk I. på Nissen skole i Christiania og ble i 1852 elev ved Krigsskolen

Arkeologi. I 1907 reiste hun til Tyrkia og begynte å arbeide sammen med den skotske arkeologen William M. Ramsey, som var ekspert på Det nye testamentet.Deres utgravinger i Binbirkilise ble beskrevet i boken A Thousand and One Churches. I 1907 oppdaget de et ruinområde i det nordlige Syria, nær øvre Eufrats østre bredd, på en bratt skråning over et av elvens tidligere løp Arkeologi. Noreg får eit nytt vikingtidsmuseum. snl.no: vikingtiden. abc.nyheiter.no: vikingskip-søk. Reklame Supertilbud: Få strøm fra nå og frem til august for kun 500 kroner Utdanning og erfaring. Universitetsgrad (laurea) i politisk filosofi fra Universitetet i Torino i 1994 med en hovedoppgave om det norske sosialdemokratiet (1945-65).Godkjenning av Cand. Phil. grad i historie fra Universitetet i Oslo i 1996. Forsker og prosjektleder ved think-tank Europa-programmet i Oslo i perioden 1996-2003.. Ph.D. i historie fra Universitetet i Oslo i 2008 Byens identitet er i stor grad knyttet til byens overordnede trekk, med samspillet og kontakten mellom den historiske byen og landskapet med fjorden, de grønne åsene, elvene og utsynsparkene. Disse karaktertrekkene gir byen særpreg, attraktivitet og opplevelsesrikdom.Historisk sett har Oslo vært en homogen by med relativt ensartede høyder og 1800-tallets murby som et karakteristisk trek

Akropolis – Store norske leksikon

hustufter - arkeologi - Store norske leksiko

 1. 2015: Ph.d., Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie og Kulturhistorisk museum. Ph.d. prosjektet omhandlet hvordan importerte gjenstander ble tatt i bruk på Østlandet i vikingtid og baserte seg på et arkeologiske studium av gjenstander, funnkontekster og skriftlige kilder. 1999: Cand
 2. Pga. vanskelige økonomiske kår begynte B. sin kunstneriske utdannelse først i 1835. Men allerede før den tid var han i Nord-Norge kjent for sine portretter, en virksomhet han fortsatte med hele livet. Etter å ha slått seg ned i Christiania malte han 2 portretter som han særlig berømmes for: H. Wergelands hustru Sophie Bekkevold (1840) og biskop, statsråd H
 3. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser
 4. Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk

depotfunn - arkeologi - Store norske leksiko

Arkeologi. Fuglefossil skjuler nye oppdagelser Forskere har gjort en stor oppdagelse i mageinnholdet i et 47 millioner år gammelt fuglefossil. Arkeologi. Galleri: Orknøyenes gåtefulle tempel Arkeologi. Arkeologer løser mayagåte Kundetjeneste Kontakt: 23 06 87 45 Bonnier Publications International AS PB 433. Norsk arkeologi. Forsiden Kart over utgravinger Liste over utgravinger Utgravingsrapporter Innsikt Om Norark Kontakt. Søk. Logg inn. Forsiden » Prosjekter » Likneset » Isbjørn, prosesjon og skjelett med lugg; Utgravingsprosjekt Likneset. Isbjørn, prosesjon og skjelett med lugg. 10.08.16. Av Redaksjone Vikingene var dyktige krigere, handelsfolk og oppdagelsesreisende. Men de var også veldig opptatt av klær. Her kan du se hvordan vikingene kan ha dresset seg opp Universitetet i Oslo er landets eldste og best rangerte utdanningsinstitusjon, og et av Europas ledende universiteter Under akademitiden ble K. tiltrukket av Reidar Aulies sosiale engasjement og samtidig inspirert av lærerens åpenhet overfor nyere, nonfigurative impulser. Etter en tid å ha vært Niels Lergaards elev, fortonet impulsene fra den neste læreren, Richard Mortensen seg så sterke, at K. i flere år nesten helt sluttet med å male. Isteden arbeidet han med collager basert på fotografier.

Arkeologi - Om Store norske leksiko

 1. Ikke tilgjengelig i denne regionen. Beklager, men ditt HBO-abonnement er ikke tilgjengelig i denne regionen. Forsøk å oppdatere denne siden når du er tilbake i et av landene hvor HBO er tilgjengelig
 2. I forbindelse med utbygging og omlegging av rv. 9 gjennom Setesdalen, kommer Kulturhistorisk museum til å ha utgravninger i Valle kommune i perioden 17. september.-7. november. Til sammen sju lokaliteter skal undersøkes mellom Sandnes og Harstadberget, tre på Sandnes og fire på Kveste. Arkeologiske registreringer utført av Aust-Agder fylkeskommune i 2012 og 2013 viste at
 3. Store norske leksikon - ledige kategoriar. Sist oppdatert 08.06.2020. Det er 4220 kategoriar i SNL. 1294 kategoriar (31 %) manglar fagansvarleg
 4. Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv
 5. utter Fryktet barbarstamme etterlot seg enorm myntskatt. Andre verdenskrig Verdens største ubåt forsvant uten spor. 13
 6. Tre store kulturer hersket i Sør- og Mellom-Amerika før spanjolenes inntog på 1500-tallet. De ble berømt og beryktet for sine avanserte kalendersystemer og brutale menneskeofringer, men de kledde seg også ut som jaguarer, bygde pyramider og spiste popcorn

Video: Arkeologi - Store medisinske leksikon - sml

Bagan – Store norske leksikon

Religionsoraklene er en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Her svarer de på spørsmål om religion og religiøsitet — spørsmål som du kanskje ikke engang visste at du lurte på. Her finner du flere saker fra religionsoraklene Forsiden UiO Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie. UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for arkeologi, konservering og historie Det Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1994], [snl.no/romanifolk (lest 20/3-2013)] Publisert 19. mars 2013 11:01 - Sist endret 27. okt. 2017 12:58. Del på e-post.

De senere årene har sur nedbør fått stadig mindre oppmerksomhet. Men det betyr ikke at kampen er vunnet. Fortsatt preger sur nedbør fisk og planter i norske vassdrag I Norge kobles innføringen av kristendommen til de tre kristningskongene, Håkon Adalsteinsfostre (om lag 935-960), Olav Tryggvason (rundt 995-1000) og Olav Haraldsson (1015-1028) Isens arkeologi - Funn frå fonner i fjellet. Klimaendringar gjer at snøfonnene i høgfjellet minkar. Utstillinga viser fleire av gjenstandane som har smelta fram frå isen dei siste åra. Horsepower - Oldtidshesten i myter, kult og krig Siden 2006 har Barbershop.no levert kvalitetsprodukter til barbering, skjegg og hud. Vi har lager og kundeservice i Norge, noe som sikrer en trygg handel Arkeologer har undersøkt Nidarosdomen med avansert teknologisk utstyr i jakten på Olav den helliges grav. Funnene gjør at Nidarosdomens historie kanskje må skrives om

Arkeologi - Norsk biografisk leksiko

Arkeolog utdanning

Etter flere års trusler og stadig grovere retorikk slapp Hitler i morgentimene 1. september 1939 hærstyrkene løs på Polen. Invasjonen av Polen hadde pågått i under en halv time da Stukaflyene for første gang viste hva de var verdt Tony Robinson and the Team travel to the Roman fort of Birdoswald in Cumbria to carry out the first ever excavation of a Roman cemetery near the wall. But during the dig - which includes a. 1. mai er for de fleste av oss en ganske så deilig ekstra fridag, som også ofte gir muligheten for en langhelg. Det du burde være klar over, er at mye av dette har blitt mulig nettopp på grunn. Her finner du 44 000 kunstverk og objekter fra Nasjonalmuseets samling. Utforsk dine favoritter og lag dine egne samlinger Hovedfag i nordisk arkeologi, Universitetet i Tromsø 1994. Førstekonservator NMF 2011. Arbeidsområder. Kulturminneforvaltning i Vestfold, Telemark og Aust Agder, forskning og formidling. Prosjekter. Vassdragsarkeologi Steinalder under vann Produksjonssteder, utskipningssteder, sjøfartens struktur knyttet til handel ca. AD 500-1900

columbarium – Store norske leksikon

Arbeider, bonde, våre hære. Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939 (1978) Jerntid.Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989 09.06.2020 Viken med i internasjonalt klimaplansamarbeid ; 08.06.2020 Utvikler teknologi for å komme spøkelsesfiske til livs; 04.06.2020 Nå kan alle i Viken enkelt låne, lese e-bøker og høre e-lydbøker på engelsk; 04.06.2020 Per Bergerud: - Det er bare å ta av seg hatten for skoleprosjektet i Vikersundbakken; 02.06.2020 Tilbyr kompetansepåfyll for reiselivsnæringe Tema: Skottlands kultur, natur og historie Vi setter søkelyset på Skottland med denne artikkelsamlingen. Les blant annet om livet på de forblåste Hebridene og det gåtefulle tempelet på Orknøyene Billige bøker på CDON. Velg blant 2,4 millioner titler! Alt fra studielitteratur og krim til skjønnlitteratur, helsebøker og barnebøker

Gresk arkeologi - Store medisinske leksiko

 1. Bachelor i arkeologi og konservering. Katja har ansvar for håndtering, katalogisering, magasinering og bevaring av gjenstandene. Hun jobber også med historisk arkiv. Katja har jobbet på Svalbard Museum siden 2010
 2. Vanligvis sier man at kristningen av Norge skjedde etter Olav den helliges død i 1030. Dette er riktig i den for­s­tand at kongene tok imot kristendommen og lovet venn­skap til dem som ble kristne. Det er likevel et åpent spørsmål hvor kristne folk ble
 3. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur
 4. Syria har gått inn i sitt tiende år med borgerkrig. Over 400.000 mennesker er drept siden 2011, ifølge tall fra FN. I Nord-Syria er hundretusener på flukt fra bombing i Idlib-provinsen der.
 5. Genmateriale fra et ukjent antall samer er med i en stor og verdensomspennende undersøkelse som omtales som «genetisk arkeologi» eller «genografi»
 6. Topp 10: Verdens vakreste kirker (VG Nett) Borgund stavkirke i Lærdal i Sogn er funnet verdig til en plass blant verdens ti vakreste kirker

Arkeologi utdanning

Etter hvert oppfattet hun at lokalbefolkningen gjerne så henne som eksperten. Men hun skulle være deres ekspert. Det hun fant ut om øya, skulle hun finne ut på vegne av dem, ikke på vegne av byfolk fra Molde og Oslo. Solli tror at andre fag kan lære av arkeologi når det gjelder å ha kontakt med folk Les artiklene, og forbered en kort muntlig framføring der du forteller om inkaene. Henvis til kildene - hvor du har informasjonen fra En sjaktgrav er en dyp, rektangulær begravelsesstruktur, lik i fasong som de grunnere hellekister, som inneholder et gulv av rullestein, vegger av murverk av knust stein, og et tak konstruert av treplanker.. Sjaktgraver finner man blant annet ved Mykene i Hellas, der flere arkeologiske funn har blitt gjort, som den eldste rav funnet i Sør-Europa, og en dødsmaske i gul Genesaretsjøen er den største ferskvassinnsjøen i Israel.Han er hjarteforma med ei kystlinje på 53 km, er kring 21 km lang og 13 km brei. Innsjøen har eit areal på 166,7 km² og den største djupna er 43 meter. Genesaretsjøen ligg mellom 215 og 209 meter under havnivå, og er med dette den lågastliggande ferskvassjø på jorda og den nest lågaste innsjøen etter Daudehavet, som er ein.

Nordisk arkeologi - Norsk biografisk leksiko

 1. Over 22 millioner soldater falt under andre verdenskrig, men tallet er trolig for lavt. Andre verdenskrig er den konflikten i menneskehetens historie som har kostet flest menneskeliv, men det eksakte antallet blir nok aldri kjent.. Mange soldater døde for eksempel uten å bli registrert - særlig i massakrene som flere av krigens parter sto bak
 2. 2 saksnr og navn 2018/8192 detaljregulering for fuglerudjordet kommune eidsvoll gÅrdsnr. og navn bruksnr. og navn 94 fuglerud 45 nyhus, 199 parsell nr. 13, 58
 3. Anders Hagen (født 15. mai 1921 i Vang (nå i Hamar), død 15. juli 2005 i Bergen) var en norsk arkeolog.. Hagen tok sin magistergrad i 1945, doktorgraden i 1954, og ble ansatt som professor i nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen i 1961.. Han var formann i Norges Naturvernforbund 1961-1969, i Statens naturvernråd 1970-1972.. Hagen ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs.
 4. istrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene.

Arkeologi - Wikipedi

Kontakt redaksjonen i Store norske leksikon - Om Store

Arkeologi > Kulturer (Arkeologi) > Megalittkulturen. ANBEFALT TERM. Megalittkulturen . TYPE. Innholdsbeskrivende emne. DEFINISJON. Yngre steinalderkulturer i Vesteuropa og Norden som brukte store steinmonumenter <SNL> OVERORDNEDE BEGREPER. Kulturer (Arkeologi) HENVISNINGSTERM. Megalittkultur; IDENTIFIKATOR. HUME00086; PÅ ANDRE SPRÅK. Megalith. Mange unge har det bra og trives godt både med livene sine, foreldre og venner. Mange opplever også utfordringer. Ensomhetsfølelsen øker blant unge, sosialt press på vellykkethet og prestasjoner øker, samtidig som at mange unge rapporterer at rammene for normalitet snevres inn Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen. Her finner du informasjon om hvor du søker, eksamen og annet som du skulle lure på Fylket i Norge med den fineste naturen og de beste folken

runestein – Store norske leksikon

Arkeologi i Amerika - Om Store norske leksiko

Related lists from IMDb editors. Everything Coming to Hulu in May 2020 a list of 87 titles updated 2 weeks ago Editors' Picks: Celebrating On-Screen Moms a list of 28 images updated 1 month ago Editors' Picks: Streaming TV and Movies on Prime. gravform - substantiv form som en grav har, gravtype, måte å gjennomføre gravferd p Bjorn struggles with the responsibilities of kingship and finds he can't rely on his mother, Lagertha; she has other plans. Ivar falls into the hands of Kievan Rus, and in their ruthless and unpredictable ruler, Prince Oleg, he may finally have met his match Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud

Betesdadammen er eit basseng i Det muslimske kvarteret i Jerusalem, på veg opp Beth Zetadalen.Det femte kapittelet i Evangeliet etter Johannes skildrar eit slikt basseng i Jerusalem, nær Fåreporten, omgjeve av fem tildekte kolonnadar. Fram til 1800-talet vart det ingen bevis utanom Evangeliet etter Johannes, at det fanst eit slikt basseng Finn en ansatt Se oversikt over ansatte i Molde kommune; Meld feil Angi hva slags type feil, og i hvilket område feilen befinner seg; Ledige stillinger Se en oversikt over alle utlyste stillinger i Molde kommun Middelalderens mennesker var ikke ukjente med sykdom og epidemier. Men ingen epidemier kan måle seg i omfang med pesten. Den siste registrerte pestepidemien i Europa før svartedauden inntraff midt på 500-tallet.Siden den gang hadde folketallet i Europa mangedoblet seg

egeisk kultur – Store norske leksikon

Tell (eller tel, frå arabisk tall eller hebraisk תל, tell, 'haug') er eit uttrykk i arkeologien for ein haug danna av leivningane etter at menneske har budd på staden i fleire hundre år. Det er også ein del av namnet til fleire stader i Midtausten, som Tel Aviv, Tell Mar Elias, Tell Rifaat og Talbiseh.. Ein klassisk tell har form som ein låg kjegle med flat topp og skrånande sider Du kan sortere tilskuddsordningene etter hvem du er ved å bruke menypunktene over Les denne saken på UiOs nettsider. Postdoctoral Research Fellowship in the ERC project CREATIVE IPR - History of Intellectual Property Rights in the Creative Industrie

Erling Johansen - Norsk biografisk leksiko

Hitra-Frøya lokalavis, Fillan, Norway. 11K likes. www.hitra-froya.n #Postmodern #Teori #MichelFaucault Teori Genea-Arkeologi merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Michel Faucault. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman ya Allkunne - levande leksikon. Allkunne er eit kvalitetssikra digitalt oppslagsverk på nynorsk. Alle tekstar er vurderte redaksjonelt og språkvaska. Allkunne er ei avdeling i Nynorsk kultursentrum og har kontor i Ivar Aasen-tunet i Ørsta

Nordisk arkeologi - Om Store norske leksiko

Google Søks offisielle brukerstøtte, der du kan finne tips og veiledninger for hvordan du bruker produktet, og andre svar på vanlige spørsmål Anbefalt litteratur. Ståle Dyrvik med flere, 1500-1850, bind 1 av Norsk økonomisk historie 1500-1970, Oslo 1979 Arnved Nedkvitne, «Mens Bønderne seilte og Jægterne for»: nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730, Oslo 1988 Sølvi Sogner (red.), I gode og vonde dagar: familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid, Oslo 200 Bare i fagets arkeologi kan vi finne de fundamentale verdier som gir bærekraft inn i framtiden (21,22,25,30): personlig legetjeneste, å dele makt, å bry seg, realistisk medisin og kyndighet. Dette er allmennmedisinens diamanter og de varer evig Anbefalt litteratur. Øystein Rian, Sensuren i Danmark-Norge: vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814, Oslo 2014 Sverre Bagge & Knut Mykland, Norge i dansketiden, 1380-1814, Oslo 1987/199

Typar. Steinsetjingar det er vanleg å studera innan arkeologi er dolmen eller dysser, gravrøyser og bautastein, kampestein eller liknande sett opp i sirklar eller andre formasjonar. Noko nyare steinsetjingar kan vera grenserøyser.. Teknikk. Ved steinsetjing der ein kler ein flate bruker ein i dag gjerne sprengt, rund eller tilhogd stein i eit filterlag av grus Om frivillig.no. Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB Januar 2017 markerer 600-årsjubiléet for gjenoppdagelsen av verket De Rerum Natura («Om Tingenes Natur»), skrevet av Titus Lucretius Carus (ca. 99-55 f.Kr). Verket er et læredikt om epikureisk filosofi skrevet på det rytmiske meteret heksameter, et meter som er vanlig å finne i episke verk som Iliaden, Odyséen og Aeniden.Læredikt, også kalt didaktiske dikt, var ment å både.

 • Hva gjør co2 med atmosfæren.
 • Kraken osrs fairy ring.
 • Jeg var russisk spion.
 • Råvare.
 • Oppsettende virkning anke.
 • Få kredittkort uten kredittsjekk.
 • Aretha franklin sanger.
 • Trygg polaris 1000 test.
 • Burlesque show oslo 2018.
 • Kjøtt kokt i cola.
 • Innervation of cornea.
 • Play doh zauberbäckerei.
 • Fridtjof nansens plass 7.
 • Taormina shopping.
 • Geplante straßenbahnstrecken berlin.
 • Ibs og lectinect.
 • Fetsund togstasjon.
 • Shania twain you're still the one.
 • Zahnklinik heidenheim.
 • Loft altstadt oldenburg.
 • Led lys til papirlykter.
 • Taylor alesia tanner fox age.
 • Katzenpfotenabdrücke bilder.
 • Flirt tips.
 • Schmerzen nach krone wie lange.
 • Indisk drammen.
 • Eyeliner auftragen youtube.
 • Androgen insensitivity syndrome.
 • Øyenbryn stavanger.
 • Kupering hund sverige.
 • Forbrukertilsynet tips.
 • Biff karlstad.
 • Michelle dsds 2018 instagram.
 • Horoscopo cancer hoy solteros.
 • Ratskeller köpenick veranstaltungen.
 • Hvorfor heter det golfjakke.
 • Twist cocos.
 • Kolsåstoppen t bane.
 • Z stick update.
 • Lustige witze kostenlos.
 • Nintendo 3ds rosa neu.