Home

Byggetillatelse tromsø kommune

Byggesak - Tromsø kommune

Tromsø images Web cameras Tromsø kommune | Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 00 00 | Faks: 77 79 00 01 Ansvarlig redaktør: Pål Jakobse

Tromsø kommune tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Send oss gjerne e-post dersom du har kommentarer. Denne siden driftes av Geodatakontoret. Les også: Publisert: torsdag 26. november 2015, 09:45 Oppdatert: torsdag 26. september 2019, 10:29. Skriv ut | Del denne side Når loven krever søknad med ansvarsrett betyr det at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av det du har planlagt å gjøre, skal gjennomføres av et profesjonelt firma som har fagkompetanse på det aktuelle området. For søknad, prosjektering o Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur. På denne siden vil vi gi deg informasjon som du kan ha nytte av i søkeprosessen

Tromsø kommune sitt offisielle nettsted, med informasjon

 1. Tromsø kommune tillater graving og framføring av ledningsanlegg i sine veg- og trafikkarealer, men setter vilkår til både utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene for graving i kommunale arealer er fastsatt i Retningslinjer for graving og annet arbeid på kommunal grunn i Tromsø kommune
 2. I april fikk Tromsø Alpinpark et brev fra byggesaksavdelingen i Tromsø kommune. I brevet opplyste kommunen at lavvoen som ble satt opp utenfor kafeen i Kroken i 2015-2016 ikke var omsøkt og.
 3. På Senja kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester
 4. Muntlig byggetillatelse? Cato Berglund. debatt. Publisert: 02 september 2014 22:01 Sist oppdatert: 02 september 2014 Jeg ønsker ikke å ha en filial for Tromsø kommune,.
 5. Har fått byggetillatelse, med følgende tidsfrister ; byggingen må startes innen 3 år og det må ikke være stans i byggingen i mer enn 2 år, isåfall faller tillatelsen bort.Det jeg lurer på, er om de

Skoleruta 2019 - 2020 Tromsø kommune Skoleruta er også tilgjengelig som delt kalender på Google på følgende lenke Google Kalender. Personvern og cookies Kvæfjord kommune gjør med dette kjent at Statens Kartverk 14.mai har fastsatt skrivemåten av navn på bruer og tunneler langsetter den planlagte Hålogalandsveien. 29. mai 2020 Offentlig ettersyn - forslag valg av meddommere m.v Kommuneplanbestemmelser 2011-2022 Side 1 av 39 KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE - AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKAR

Kartportalen - Tromsø kommune

JavaScript nødvendig. JavaScript er nødvendig. Denne nettleseren støtter ikke JavaScript eller JavaScript er ikke aktivert i denne nettleseren Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og informasjonskapsle Søk om byggetillatelse, igangsettingstillatelse, brukstillatelse og ferdigattest. Håndtering av bygg- og anleggsavfall Avfallsplan, sluttrapport Oslo kommunes kontaktsenter - åpningstider og priser. Finn en ansatt. Skriv til oss - pålogging med ID-porten. Ring 21 80 21 80 vedtatt kommunalteknisk norm - vegdel og VA-normen. Tekniske planer skal godkjennes av Tromsø kommune. Vannforsyning Der hvor det ikke kan leveres brannvann fra kommunalt vannledningsnett i samsvar med teknisk forskrift skal alternativ dekning av brannvann til slukking og sprinkleranlegg fastlegges i reguleringsbestemmelsene. Retningslinj

Søk med ansvarsrett - Tromsø kommune

Besøksadresse Storgata 37 8370 Leknes. Postadresse Postboks 203 8376 Leknes. E-post postmottak@vestvagoy.kommune.no; Telefon 76 05 60 00; Åpningstider man 09:00 - 15:3 Dersom det er søkt om byggetillatelse vil det normalt være et foretak som er ansvarlig for arbeidet. Foretaket vil måtte innsende en erklæring til kommunen om at arbeidet er utført i tråd med gjeldende regelverk. Kommunen vil normalt ikke utføre kontroll av byggearbeidet. Gjennom tilsyn tas det stikkontroll i enkelte saker på byggeplassen Lønnsfesten i Tromsø kommune Tron-Even får 300.000 kroner i overtid og tillegg: - Du kan ikke sette hvem som helst til å brøyte hvor som helst. Lav bemanning fører til mer overtid,. Søknader sender du til postmottak.bos@stavanger.kommune.no, eller til Stavanger kommune, Byggesaksavdelingen, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Når får du svar på søknaden? Ved søknad uten dispensasjon er behandlingstiden 3 uker. Med dispensasjon 12 uker. Du har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker. Hva og hvordan betaler jeg

SMS. Send gatami og din henvendelse til 1963. Skjema. Fyll ut dette skjemaet.. Hva er GataMi.no Tromsø kommune har gitt byggetillatelse for boliger i en sone hvor det etter kommuneplanens arealdel skal være forbudt å bygge ny støyfølsom bebyggelse. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776 Politikk og organisasjon. Følg med i lokalpolitikken i kommunen. Her finner du informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. I kalenderen for politiske møter ser du hva politikerne har vedtatt, og hvilke saker de skal behandle

Tromsø (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er en kommune i Troms og Finnmark fylke.Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge.. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø.. Tromsø, omtales ofte som Nordens Paris, og er både en by og en kommune i Troms fylke. Første kvartal 2017 kunne Tromsø kommune skilte med 75 040 innbyggere og er med det den mest folkerike kommunen i Nord-Norge. Med flyplassen liggende i umiddelbar nærhet til sentrum, er det lett å komme seg til andre steder, i både inn- og utland Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknadSe video fra Direktoratet for byggkvalitet:KartBestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Ringerike kommune foreslår å gjøre mindre endringer i lokal forskrift for slamtømming av mindre avløpsanlegg. Forslaget er på offentlig høring. Frist for å sende inn innspill er 3. august 2020. 14.06.201

Tromsø kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG I KVALØYVÅGEN, Gangareal G1 skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse i UH5 - UH7. e) Gangareal G2 og G3 og gang/sykkelveg GS1 skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse i UH8 - UH10 kulturskolen@tromso.kommune.no. Søk plass på våre avdelinger. Musikk. Dans. Teater. Visuell kunst. Velkommen til vårens semesterutstilling i Visuell kunst. Semesterutstillingene holdes vanligvis i våre lokaler på i Strandveien 95, men i vår gjør vi den pga Covid 19 digitalt. Kulturskolen Tromsø. Krognessveien 3 Hovedregelen er at byggesøknader må sendes inn av en kvalifisert fagperson. Tiltak som påbygg, større tilbygg, utgraving, takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner osv. kan du ikke søke om, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson

Bergen kommune - Søke om byggetillatelse på egenhån

Tromsøysund er en tidligere kommune i Troms. Den ble opprettet i 1860 ved deling av daværende Tromsø landdistrikt i henholdsvis Tromsøysund og Balsfjord kommuner. Tromsøysund hadde vel 2700 innbyggere ved opprettelsen.I 1871 ble Malangen opprettet som egen kommune ved overføringer av områder fra (folketall ved overføringen): Tromsøysund (287), Balsfjord (1355) og Lenvik (70) Kemneren i Tromsø fra , 100113873S1 - Kemneren i Troms Visma Ressursstyring er et arbeidstidsverktøy som benyttes i deler av Skien kommune Klikk her for å gå til Visma Ressursstyring . Min Gat. Min Gat er et arbeidstidsverktøy som brukes av Helse og velferd. Klikk her for å gå til Min Gat. Kontakt. Har du behov for hjelp eller ønsker mer informasjon innenfor HR- eller lønnsområdet se. HR.

Følg med i lokalpolitikken i Nærøysund kommune. Under knappen politikk finner du møtekalender, informasjon om kommunens folkevalgte, politiske råd og utvalg. Amninistrativt organisasjonskart og mer info. om den administrative organisasjonen i kommunen finner du under knappen organisasjon Kommune: Tromsø, Troms og Finnmark. SSR-ID: 306798 (305409) Nyheter fra Yr. Hent fram badebuksa - sommaren er tilbake Les mer. Kan være mer snø i fjellet enn antatt Les mer. Fortsatt fare for flom og jordskred: - Bare kvitt halvparten av snøen Les mer Området på Kvaløya og øyene nord for Hekkingen med 1 316 innbyggere ble slått sammen med Tromsø og Tromsøysund kommuner samt det meste av Ullsfjord til Tromsø kommune. Området på Senja og øya Hekkinga med 1 159 innbyggere ble slått sammen med et område på Senja fra Sørreisa kommune, fire gårder fra Tranøy samt Lenvik kommune til den nye Lenvik kommune Kommunale fritidsklubber i Indre Fosen kommune 2018-2019 (PDF, 952 kB) Boligpolitisk plan 2018 til 2026 (PDF, 3 MB) Matstrategi for Indre Fosen kommune (PDF, 920 kB) Energi- og klimaplan (Rissa kommune) (PDF, 376 kB) Kommunal planstrategi for Indre Fosen 2016 til 2020 (PDF, 323 kB) Eierstrategi for kommunale bygg (PDF, 596 kB

Gravemeldingstjenesten - Tromsø kommune

Garasje, uthus, naust - Tromsø kommune

 1. Tromsø kommune. Vannforsyning Der hvor det ikke kan leveres brannvann fra kommunalt vannledningsnett i samsvar med teknisk forskrift skal alternativ dekning av brannvann til slukking og sprinkleranlegg fastlegges i reguleringsbestemmelsene. Overvannshåndtering I plan- og byggesaker skal det redegjøres for håndtering av overvann
 2. g av Kommunestyremøter fra Rådhuset i Tromsø kommune. Følg oss gjerne på facebook.com/tromsokommune. Sendingen produseres av Media Event AS
 3. Tromsø kommunes intranett. Trykk her for å logge på intranett. Alternativ innlogging

Byggforvaltningen - Tromsø kommune

Ordførere i Tromsø er en liste over Tromsøs ordførere. Denne listen omhandler de som har vært ordførere i bykommunen siden starten av formannskapslovene og kommunen etter sammenslåingen til storkommunen i 1964.Kommunen hadde i perioden mellom 2011 og 2016, et parlamentarisk styre Ressursstyring Web. Tromsø kommune. Brukernavn: Passord: Glemt passordet ditt? Logg in

Nå må «partylavvoen» kanskje fjernes: Verken kommunen

 1. I Stavanger kommune må du som regel søke om byggetillatelse hvis du skal bygge nytt, bygge om, endre eller rive et bygg, eller endre på terrenget på eiendommen din. Hvordan søker du? Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling, byggetillatelse, behandlingstid
 2. pasient. I Tromsø kommune har vi elektronisk pasientjournal (EPJ). Siden kommunen er forpliktet til å føre journal, vil du ikke kunne reservere deg mot at slik journal opprettes, men du kan be om at enkelte ansatte ikke skal gis tilgang til din journal. 6. Journalen inneholder også individbasert pleie-og omsorg
 3. Byen og kommunen vår Om oss Rådmann Våre ledere Planer og rapporter Samfunnssikkerhet og beredskap Reglement og vedtekter Legat og stiftelser Byplan Elverum kommunes byggeprosjekter Flere sider; Kontaktinformasjon. Telefon (09.00-15.00) 62 43 30 00 E-postadresse postmottak@elverum.

KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Rune Lund. Personvernerklærin Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema; Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte; Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven Ibestad kommune. Rådhuset Kopparvika 7 9450 Hamnvik. Tlf.: 77 09 90 00/48 21 88 58. Org.nr.: 959469792. no menu Web levert av CustomPublish. 9008 TROMSØ. Tlf: 776 97 870. SOSIAL. ÅPNINGSTIDER. Oversikt over alle de ulike åpningstidene her på huset finner du på denne siden. Tromsø kommune,. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Tromsø kommune. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Senja kommune

Muntlig byggetillatelse? - itromso

 1. Tromsø kommune har arbeidet i over to år med å innføre BTI i kommunen og har mange spennende erfaringer som de nå deler med andre kommuner. Visma har gleden av å samarbeide med Tromsø kommune, og har utviklet flere nye plantyper for å understøtte det tverrfaglige samarbeidet. Et eksempel er Stafettloggen. Les mer om prosjektet her
 2. Tromsø kommune innfører ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede med bakgrunn i retningslinjer utarbeidet av Statens råd for funksjonshemmede. Kultur- og fritidsarrangører (herunder idrett og friluftsliv) i Tromsø kommune oppfordres til å slutte seg til ordningen
 3. KLAGEBEHANDLING OG OMGJØRING AV BYGGETILLATELSE - PARKGATA 46. Brev av 24.08.07 fra Fylkesmannen i Troms til Tromsø kommune v/ Byutvikling. OPPHØR MILJØXPERT HARSTAD AS. E-post av 29.08.07 fra K-Sekretariatet til Tromsø kommune v/ Per Limstrand. E-post av 06.09.07 fra Remiks KF Tromsø til K-Sekretariatet (delt ut i møtet
 4. Men Tromsø kommune tar skiltene i forsvar Næringslivstopper har kjøpt bolig til 13,5 millioner i Tromsø Da snøen kom i går kveld, fikk Hege en idé: - Man må jo bare flir
 5. Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.nopostmottak@halden.kommune.n
 6. Trykk heller på Tromsø kommune-logoen oppe til høyre på denne nettsiden. Da kommer du til vår forside og vil se kommende arrangementer samt aktuelle nettkurs. Dersom du da også filtrerer på venstre side og velger kun arrangementer eller nettkurs under kursformater finner du enklere frem til f.eks alle publiserte nettkurs
 7. Tromsø kommune har ledig 100 % kommunal driftsavtale for fysioterapeut med kompetanse i nevrologi. Hjemmelens virksomhet skal utøves tett i samarbeid med andre kommunale tjenester, aktuelle samarbeidspartnere og i henhold til gjeldende ASA 4313. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje i henhold til rammeavtalenes bestemmelser

Varighet på byggetillatelse?? - ByggeBoli

 1. Ålesund kommune si temaside om koronasituasjonen. På vår temaside om koronavirus finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages
 2. Forespørselen kan sendes til: Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no Be om en forhåndskonferanse Forhåndskonferanse er et frivillig møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet
 3. Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt. Last ned vår kommune-app
 4. TROMSØ KOMMUNE 13 Annonse av planprogram Kommunen annonserer offentlig ettersyn av planprogram og evt. folkemøte. Om utbyggingsavtaler Der planen forutsetter opparbeiding av offentlig infrastruktur, skal utbyggingsavtale inngås før det kan fremmes søknader iht PBL. Det er Eiendomsenheten som har ansvaret for ut-byggingsavtaler i kommunen

Tromsø kommune la mandag frem regnskapet sitt for 2019. De har brukt 140 millioner kroner for mye Elverum kommune 22. november 2018 De nye skjemaene kan brukes av alle som skal søke om å bygge eller rive for eksempel frittliggende garasje eller bod inntil 70 kvm og tilbygg inntil 50 kvm Styret i Fagforbundet Tromsø kommune. Navn Erik Johansen Jørgensen Stillingstittel Leder Telefon Tlf: 45270169 Epost Epost: ej@tromso.kommune.no. Navn Reinaldo Souza Montalvao Stillingstittel Nestleder Telefon Tlf: 94100477 Epost Epost: reinaldo_montalvao@yahoo.com.br. Navn Astrid Johansen Stillingstittel Kasserer Telefo

I april gikk styremedlem og leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Tromsø, Eivor Haukland, ut i avisen og satte arbeidstøy til de ansatte i hjemmetjenesten på dagsorden. Tirsdag 19. mai behandlet formannskapet et privat forslag om arbeidstøy fra Mari Ann Benonisen (AP) som fikk. Tromsø kommune, Tromsø, Norway. 26 644 liker dette · 936 snakker om dette · 1 096 har vært her. Velkommen til Tromsø kommunes offisielle side på.. Langtidsvarsel for Tromsø kommune, Tromsø (Troms og Finnmark) Sist oppdatert kl 2:00. Legg til mine steder Fjern fra mine steder. Værvarsel som PDF Søkefunksjonen viser kunngjøringer for den spesifikke kommunen eller det fylket som du velger under «Fylker og kommuner». Inkluderer du derimot overliggende regioner søker du på kunngjøringer i kommunen du velger samt fylket kommunen ligger i. Resultatet viser da også kunngjøringer som har blitt publisert landsdekkende

Tromsøskolen : Skoleruta 2019-202

Hjem - KVÆFJORD KOMMUNE

Hjertetelefon Tromsø: 907 21 195 Vi i kommunen vet at det er mange innbyggere som har spørsmål og utfordringer som ikke er knyttet til helse, beredskap eller andre forhold. Hjertetelefonen betjenes av fagpersoner som til vanlig jobber med barn og unge. Det ytes ikke helsehjelp. Åpen mandag - fredag: 9 - 21 1 Sykepleier/spesialsykepleier til Lindrende avdeling TROMSØ KOMMUNE TROMSØ 1 Hjelpeinstruktør skolesvømming TROMSØ KOMMUNE TROMSØ 1 Lærer 100% årsvikariat Nordreisa kommune STORSLET

Ballangen, Balsfjord og Nytt på Nytt | Nordnorsk Debatt

JavaScript nødvendig - Troms

Tromsø kommune, Tromsø, Norway. 26 653 liker dette · 595 snakker om dette · 1 095 har vært her. Velkommen til Tromsø kommunes offisielle side på.. Uke 21 2020. 20.5.2020 - Vi trenger å få ordna både vei og gangfelt i åslandfeltet. 20.5.2020 - Støvsuging av gang-og sykkelveie Kommunen opphever alle vedtak gjort i saken. Naboene Tore og Øyvind fryktet slaget om nabotomta var tapt. Så kom det et overraskende brev fra Tromsø kommune

Storgata 104, 106 og 108 - TotalRenoveringTotalRenovering

Tromsø kommune sa ja til alpinanlegg, nei til hyttelandsby. Etter en lang debatt, stemte kommunestyret i Tromsø ja til alpinanlegg og nei til det planlagte hytte- og alpinanlegget Arctic Center. Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune. Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet Hvorfor må jeg ha gravemelding?og dokumentet Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis. Kart Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 938759839, med fakturaadresse: Skien kommune Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer Fakturamottak, P.B. 37, Sentrum 3701 Skien E-post: regnskap@skien.kommune.no. Skien kommunes hovedbankkonto: 2680.07.01049 . Ansvarlig redaktør: Anne Spåne Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Lena Steinsvik Hansen: Rektor: 99362862 : lena.steinsvik.hansen@tromso.kommune.no: Marit Lind Karlsen: Fagleder norskseksjonen: 98489800: marit.lind.karlsen@tromso.

 • Phobos monolith.
 • Landschaftspark duisburg lichtermarkt.
 • Helsetilsynet ledige stillinger.
 • Tillegg på 17 mai.
 • Golden retriever säljes.
 • Spinning jenny wikipedia free encyclopedia.
 • Osz berlin fachabitur.
 • Selvklebende magnetfolie.
 • Kjersti holmen 2018.
 • Sketchup online browser.
 • Dagligvarerapporten 2017.
 • Bästa köket för pengarna.
 • Appenzeller volksfreund.
 • Naturheilkunde im mittelalter.
 • Nibe f2120 pris.
 • Vm i skiskyting biathlon world championships 2021.
 • Kommentarutgaver student.
 • Eragon oppfølger.
 • Lyndaw.
 • Eksamen barne og ungdomsarbeider 2017.
 • Rolling stones magazine top 100 songs.
 • Severdigheter ullensaker.
 • Meisen arten.
 • Obh nordica supreme steel sett.
 • Tro og tanke vg3 forfattere.
 • Vond smak i munnen ved forkjølelse.
 • Hebamme tastsinn leipzig.
 • Schaf bilder zum ausmalen.
 • Hvilken font.
 • Angelo kelly gabriel jerome kelly.
 • Sofie nilsen snapchat.
 • Granateplefrø.
 • Planeten steckbrief.
 • Åpningstider moldetorget.
 • Stenhus kostskole.
 • Mva pris.
 • Chemnitz arena anfahrt.
 • Transcendental meditasjon pris.
 • Xbox one games with split screen.
 • Tzatziki tine.
 • Vanilla stick.