Home

Læreplan kroppsøving vg2

Kroppsøving Vg2: Nordsamisk: Lášmmohallan: Engelsk: Physical education : Fagkode: KRO1005 (gjeldende) Erstatter fag KRO1002 - Kroppsøving, Vg2. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Læreplan i kroppsøving Læreplankode: KRO1-04 Side 7 av 8 Kompetansemål etter Vg2 Idrettsaktivitet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke og overføre prinsipp for fair play i rørsleaktivitetar praktisere treningsmetodar for å forbetre teknikk, taktikk og evne til samspel i lagidretta Læreplan i kroppsøving. Fristen for å svare har dessverre gått ut. lærer og skapar med kroppen. Bevegelse er grunnleggjande hos mennesket og har eigenverdi. Kroppsøving skal stimulere til ein fysisk aktiv livsstil og bevegelsesglede. Standpunktvurderinga skal uttrykkje elevanes samla kompetanse ut frå kompetansemåla etter vg2 Om læreverket Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20) Gymnos kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020 (LK20). Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner

Kroppsøving Vg2 (KRO1005

 1. Læreplan i kroppsøving Læreplankode: KRO1-03 Side 4 av 8 Vg3: 56 timar YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM Vg1: 56 timar Vg2:Grunnleggjande 56 timar ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving forstår ein grunnleggjande ferdigheiter.
 2. Kroppsøvingsfaget skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og gi et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede. Du skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, og tilegne deg kunnskap om trening, livsstil og helse
 3. Læreplan for kroppsøving, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring
 4. Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2: Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet: Om læreverket; Forfatter(e) Titler/bestilling; Om læreverket Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13) Gymnos kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Gymnos.

Læreplan for kroppsøving. Denne læreplanen gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2019 eller tidligere. Læreplanen er hentet fra: Kroppsøving. Timer 56. Trinn Vg2. Karakterer Eleven skal ha standpunktkarakter. Hvis faget ikke avsluttes, skal eleven i stedet ha halvårsvurdering med karakter Læreplan i kroppsøving Læreplankode: KRO1-04 Side 4 av 8 Vg3: 56 timar YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM Vg1: 56 timar Vg2:Grunnleggjande 56 timar ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving forstår ein grunnleggjande ferdigheiter. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Lukk. Generell idrettsfaglitteratur Kroppsøving Vg1, Vg2, Nye temaer i læreplanen for Vg2 er blant annet: Levekår og livskvalitet, Allmenntilstand, Hverdagsmestring, Velferdsteknologi,.

Her finner du et forslag til årsplan for kroppsøving, med aktuelt stoff fra NDLA til de ulike delene. Hans Petter Fuglerud (CC BY-NC-SA) Sist oppdatert 04.12.2018 Bruk innhold. Tekstoppgave - treningsplanlegging VG2 Kjernestoff. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er. Høring - læreplan i kroppsøving. Fristen for å svare har dessverre gått ut. Innledning. Dette er en høring som gjelder for fornyelsen av alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du vil bidra med dine innspill til læreplanene

Generell idrettsfaglitteratur Kroppsøving Vg1, Vg2, God helse er utarbeidet i henhold til de Vg2- og Vg3-målene - og følger læreplanen mål for mål. Les mer. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Les mer. Kontakt oss. Gyldendal Undervisnin Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring Helsearbeiderfag Vg2. Kjøretøy Vg2. Byggteknikk Vg2. Klima, energi og miljøteknikk Vg2. Fritak fra kroppsøving. Søknad om å bytte programfag. Søknad om å slutte i programfag. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år Ny læreplan kroppsøving . De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år: Skoleåret 2020-21 tar 1.-9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner. Skoleåret 2021-22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner. Skoleåret 2022-23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner

Teknikk og Industriell produksjon - Fusa vidaregåande skule

Fortsatt planlagte tilbud på Vg2: hest, hund, gartner, skog/villmark/landbruk. Lenke til gjeldende læreplan: Vg2 landbruk og gartnernæring. For deg som har studiekompetanse fra før, er det skole tre dager per uke; onsdag, torsdag og fredag. På mandag og tirsdag ligger det kun fellesfag på timeplanen LOKAL LÆREPLAN i KROPPSØVING . Skolens plan: Overordnede mål for faget: - Gi elevene forståelse for at fysisk aktivitet i oppveksten er viktig for å fremme god helse. - Gi elevene kunnskaper om hvordan kroppen fungerer i aktivitet og hvile

Læreplan i kroppsøving - Laste

 1. Høring - læreplan i kroppsøving Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag
 2. Kroppsøving har kompetansemål etter 4., 7. og 10. årssteget i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i den vidaregåande opplæringa. Oversikt over hovudområde: Årssteg Hovudområde 1.-4. Aktivitet i ulike rørslemiljø 5.-7. Idrettsaktivitet og dans Friluftsliv 8.-10. Idrettsaktivitet og dans Friluftsliv Trening og livssti
 3. Vg2 Transport og logistikk: Vi tilbyr førerkort personbil (B) (i henhold til læreplan). Vi er en ny og moderne skole med moderne utstyr. Vi samarbeider tett med regionale bedrifter og opplæringskontor. Vi har et stort, utendørs øvingsområde til praksis. Vi har oppvarmet hall til innendørs praksis
 4. Vurdering og vurderingskriterier i kroppsøving Grunnlaget for vurdering i kroppsøving er de samlede kompetansemålene i læreplanen og innsatsen til eleven. Kompetansemålene er gjengitt til slutt i dette dokumentet. For 8.-10. trinn er disse sortert i hovedområdene Trening og livsstil, Friluftsliv og Idrettsaktiviteter
 5. Læreplan for kroppsøving. Kompetansemål etter 10. trinn. Idrettsaktivitet. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteta
 6. Kroppsøving . 2 timer. I matematikk velger du mellom praktisk eller Les læreplan for informasjon og forskjellen på matefagene. Vg2 Studiespesialisering. Andre året på studiespesialiserende velger du hvilket programområde du ønsker å ha fordypning i. Det skal velges 3 fag à 5 timer,.
 7. Høring - læreplan i kroppsøving. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag

Kroppsøving og læreplan bygging s. 4 Kompetansemål etter 10. trinn s. 5 Vurdering s. 6 Basketball s. 7 Volleyball s. 9 Fotball s. 12 Dans s. 13 Turn s. 15 Friidrett s. 17 Svømming s. 18 Friluftsliv s. 20 Grunntrening - Spenst s. 22 - Bevegelighet s. 23 - Utholdenhet s. 2 Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer Grip teksten Vg2 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester. Nettstedet er laget til Kunnskapsløftets læreplan Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Et spill med innebandykøller og baller der detlakerne utfordrer seg selv på sitt nivå og man jobber sammen i pa Kroppsøving . Etter Vg2 Helsefagarbeider går du ut som lærling i en bedrift i to år for å få fagbrev. Du kan også velge å gå videre på påbygging til generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å studere ved universitet eller høyskole

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20

Vg2 helsearbeiderfag På Vg2 lærer du å samarbeide med andre yrkesgrupper for å fremje fysisk og psykisk helse og ivareta brukarmedverknad og pasientrettar. Du vil dette året mellom anna lære om det å arbeid med fysisk og psykisk helse, om menneskekroppen sin oppbygnad og funksjonar, hygiene, kosthaldslære, førebyggande helsearbeid, sjukdomslære og mykje meir Kroppsøving 1.-4. årssteg KRO1Z14 Opplæringsfag Grunnskolefag Kroppsøving 5.-7. årssteg KRO1Z15 Opplæringsfag Grunnskolefag Kroppsøving 8.-10. årssteg KRO1Z16 Opplæringsfag Fellesfag Kroppsøving Vg1 KRO1Z17 Opplæringsfag Fellesfag Kroppsøving Vg2 KRO1Z18 Opplæringsfag Fellesfag Kroppsøving Vg VG2 Ambulansefag. VG2 Barne- og ungdomsarbeider. VG2 Helsefagarbeider. VG3 Påbygging til generell studiekompetanse. Ambulansefag med studiekompetanse. Grunnskoleopplæring. Tilbud for minoritetsspråklige elever. Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt Helse- og oppvekstfag. Studiespesialisering med arbeidslivstrening. Læringsstøtte.

Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag-kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år Læreplan for Vg 1 naturbruk (https: Vg2 Fiske og fangst. VG 2 Fiske og fangst. Læreplan for Vg 2 fiske og fangst (https: Kroppsøving. 2. 2 . Yrkesfaglig fordypning. 6. 1. Totalt. 35. 35 . Oversikt over timetall og fag på ordinært Vg 2 akvakultur og Vg 2 akvakultur med realfa

Dette innlegget beskriver min vurderingspraksis i kroppsøving, med eksempler på ulike vurderingsmåter og eksempler på vurderinger gitt til elever. De siste årene har det vært mye diskusjon rundt både vurderings- og undervisningspraksis i kroppsøving, og lærere/skoler er ofte uenige i hvordan underveisvurdering skal gjennomføres Velkommen til Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3. Gratis elevnettsted for kroppsøving på videregående skole. Du som er elev finner: Lydbok og filmer til teorien i Gymnos; Oppgaver og treningsplaner som du kan lagre og levere til lærer Lokal læreplan i kroppsøving Gol Skule Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet saman med andre. Faget skal bidra til at barn og unge utviklar sjølvkjensle, positiv oppfatning av kroppen, sjølvforståing og identitetskjensle

Kroppsøving - NDL

Læreplan for kroppsøving Videregående opplæring - vilbli

 1. Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag - kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år
 2. Læreverk til Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag. Kompetansemålene gir struktur til bøkene og det er gode eksempler fra praksis og historier som appellerer
 3. Intertekst Vg2 og Intertekst Vg3 vil tilgjengeliggjøres i pakken uten ekstra kostnad, så snart de er ferdig skrevet. Det samme gjelder Intertekst essens for Vg2 og Vg3. Det betyr at du til enhver tid har full oversikt over komponentene i hele Intertekst, i denne ene lisensen
 4. Læreplan i kroppsøving (6) Apply Læreplan i kroppsøving filter ; Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 (6) Apply Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 filter ; Læreplan i engelsk for hørselshemmede (5) Apply Læreplan i engelsk for hørselshemmede filte
 5. Intertekst Vg2 og Intertekst Vg3 vil tilgjengeliggjøres i pakken uten ekstra kostnad, så snart de er ferdig skrevet. Det samme gjelder Intertekst essens for Vg2 og Vg3. Det betyr at eleven til eksamen enkelt kan gå tilbake til de foregående bøkene for å repetere

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13) Cappelen

Bygg- og anlegg i “Kunnskapsløftet” - ppt laste nedTennisalbue,skade,albue - - NDLA

Ny læreplan Helsefagarbeider - Gyldenda

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 som er endret så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Det vil også komme endringer for de studieforberedende utdanningsprogrammene Eksempel på læreplan: Kokk og servitør Faginnhold Vg2 • Faget yrkesfaglig opphenting, 196 årstimer (lokal læreplan) • Programfag fra Vg2 YF • Yrkesfaglig fordypning vg2 YF • Kroppsøving

LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Gjelder fra 1.august 2007 Formå Kroppsøving Vg2 Kurset passer for alle som ønsker å skaffe seg teorikunnskaper i kroppsøving som svarer til Vg2. Er du usikker på hva du trenger av fag, sjekk med opplæringsetaten i fylket ditt eller din tidligere videregående skole Yrkesutøvelse er et programfag i studiet Helseservicefag Vg2

Kroppsøving - Forslag til årsplan for kroppsøving VG1 - NDL

Læreplan i kroppsøving ved Luster ungdomsskule. Haldningar: aktivitetsnivå, engasjement og samarbeidsevne Mål: Gjennom handling skal eleven vise vilje tl å yte sit beste og samarbeide med medelevar og lærarar; Eleven skal liten grad Karakter 1-2 middels grad Karakter 3-4 høg grad Karakter 5-6 - vere raskt oå olass og klar tl å lyte t Kjøp Gymnos Lærebok (2012) fra Bokklubber Utgaven er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013. Gymnos består av grunnbok, arbeidsbok, treningsplanlegger og nettressurs for elever og lærere. Læreplanen innføres på alle tre trinn fra skoleåret 2012/2013 LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og Fremmedspråk nivå I har kompetansemål etter 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg2 i videregående opplæring 20150703: Revidert læreplan i kroppsøving. Fra GrepWiki. Gå til: navigasjon, søk. Vi har publisert revidert læreplan i kroppsøving, gjeldende fra høsten 2015 Kroppsøving Vg2; Kroppsøving Vg2. Annen utdanning. Kurset passer for alle som ønsker å skaffe seg teorikunnskaper i kroppsøving som svarer til Vg2

Høring - læreplan i kroppsøving - Laste

Kroppsøving Vg2: Kan kjøpes separat Kurset er fellesfag for Vg2 yrkesrettede utdanninger og passer for alle som ønsker å skaffe seg teorikunnskaper i kroppsøving for Vg2. Les mer om dette emnet. Kr 4 500,-Bestill kun dette emnet. Norsk - Vg2 yrkesfag: Kan kjøpes separat. Lokal læreplan KRØ EUS 2018-19 Fil. Egentrening 10c2 Fil. Svømmeundervisning 2019-20 Fil. RUTINER I KROPPSØVING-10C1 Fil. RUTINER I KROPPSØVING-10B Fil. INFO EGENTRENING FOR 10B1-10C1 2020 Fil. Treningsplan-10B1-10C1 Fil. Egentrening - vurderingskriterier Fil. Periodeplan 10B1 - vinter 2020 Fil I kroppsøving lærer du om forskjellige måter å trene og å holde deg i form på, både ute og inne. Du lærer å lage en treningsplan, om kosthold og lagspill

Årsplan for God helse - Gyldendal Gyldenda

Kroppsøving er i den norske, offentlige skolen et fag med fokus på bevegelse og kroppslig læring, deltakelse og samspill i bevegelsesaktviteter, og uteaktiviteter og naturferdsel. Faget er et gjennomgående fag i grunnskolen og i den videregående skolen.Fra høsten 2020 fases den nye læreplanen i kroppsøving inn Arbeidsmaskiner Vg2 Skoleåret 2019-20 Fag Tittel ISBN År Engelsk Skills, teknikk og industriell produksjon Smartboklisens Kroppsøving Spinn : kroppsøving for den videregående skolen (lånes ved behov) 978-82-03-33746-8 2008 Norsk Norsk for yrkesfag 2 978-82-03-34775-7 2014 Samfunnsfag Delta! eller Fokus : samfunnsfag Uniboklisens 978-82-03-33789- Dette undervisningsopplegget er laget for å anvende ergonimiske prinsipper i yrkesutøvelsen som helsefagarbeider. Undervisningssekvensen skal inneholde øving på forflyttning, arbeidsteknikker og arbeidsstillinger. I tillegg til norsk og yrkesutøvelse er dette og et kompetansemål for kroppsøving: Praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjer Panorama Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Panorama Smartbok har utvidet medieinnhold som filmklipp, animasjoner, arbeidsark og ekstra oppgaver. Her finner du finner også en rekke modelltekster. Disse kan brukes i opplæringen av sjangre og til å bevisstgjøre elevene rundt egne ferdigheter i faget Helsearbeiderfag Vg2 Skoleåret 2019-20 Fag Tittel ISBN År Engelsk Skills, helse og oppvekstfag Smartboklisens Kroppsøving Spinn : kroppsøving for den videregående skolen (lånes ved behov) 978-82-03-33746-8 2008 Norsk Norsk for yrkesfag 2 978-82-03-34775-7 2014 Samfunnsfag Fokus : samfunnsfag 978-82-03-34519-7 2013 Programfag God helse 1 Smartboklisen

Finn læreplan - Udi

Helse- og oppvekstfag - Sotra vidaregåande skule

På Vg2 Reiseliv vil ei skuleveke innehalde følgjande fag: 17 timar felles programfag. 9 timar yrkesfagleg fordjuping. 9 timar fellesfag - norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Grunnleggjande ferdigheite Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, studieretningsfagene. Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer. Her: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, kulde og varmepumpesystemer, operasjonalisering. Udir: Læreplan VG2 kulde og varmepumpemontør, elenergi og automatiseringssysteme

Utdanningsetaten i Oslo Informasjonsmøte om videregående

Utdannelse: Vgs - Studiespesialisering Vg2 Fag: Kroppsøving; Karakter: 6 Antall sider: 3 Antall ord: 959 Filformat: PDF Øktplan i spinning. Oppgaven inneholder en utholdenhetsøkt på sykkel. Øktplanen går ut på pyramideintervall for å øke den aerobe utholdenheten. Innhold. Udir: Læreplan VG2 automatisering, studieretningsfagene Udir: Læreplan VG2 automatisering, automatiseringssystemer Her: Læreplan VG2 automatisering. Læreplan kroppsøving 4. trinn. Kunst og Handverk. Læreplan kunst og handverk 1. trinn. Læreplan kunst og handverk 2. trinn. Læreplan kunst og handverk 3. trinn. Læreplan kunst og handverk 4. trinn. Mat og Helse. Læreplan mat og helse 4. trinn. Kontaktinformasjon. Besøks - og postadresse: Gol kommun Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årssteget Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande rørsler i ulike miljø, både inne og ute. Organiserte aktivitetar og spontan leik i varierte miljø er sentrale element

 • Hyalase behandling.
 • Lamborghini diablo vt 1990.
 • Flohmarkt pfarre schwarzach.
 • Gourcuff blessure liste.
 • Kristendommen i sør afrika.
 • Ozon vorkommen.
 • Ul reskassa.
 • Norway at the 1994 winter olympics.
 • Apple watch 2 sport 42mm.
 • Airbag lampe lyser eu kontroll.
 • Myringoplastikk operasjon.
 • Blodoverføring jehovas vitner.
 • Avskaffelsen av slaveriet i brasil.
 • Plastikk tannpirker.
 • Atkins oppskrifter fase 1.
 • Hvordan få strekkode.
 • Bob portalen.
 • Julbord stockholm.
 • Heath ledger death.
 • Graviditets app.
 • Hjertebank etter hard trening.
 • Lav sensitivitet.
 • Sendeplan vm friidrett.
 • Igs frankenthal.
 • Boltsirkel tesla.
 • Revlimid bivirkninger.
 • Gemeinsame aktivitäten.
 • The farmer.
 • Ibs og lectinect.
 • Buffet essen zwickau.
 • Lervig brygge rekkehus.
 • Schneverdingen traueranzeigen.
 • Norske flagget.
 • Naboklage politi.
 • Utesteder kragerø.
 • Fh köln architektur erfahrung.
 • Fakturering.
 • Psoriasis artritt tretthet.
 • Mekong fredrikstad.
 • Mike litt stimme.
 • Innvandring for og imot.