Home

Gratis videreutdanning for lærere

Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Master i IT og ledelse Kompetanse for kvalitet: Naturfag 2 Brukerkurs i strålevern - offshore Brukerkurs i strålevern - radioaktive kilder Geofag i skolen Skolelaboratoriet for biologi Grunnleggende kjemi i naturfag Organisk kjemi i naturfag. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet

Etter- og videreutdanning Universitetet i Berge

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag. Studiene ved OsloMet tilbys lærere i arbeid, gir 15 eller 30 studiepoeng og går over to semestre på deltid Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Det er flere finansieringsalternativer for etter- og videreutdanning. Dekker du utgiftene privat gir EVU tilbud om å dele opp faktura i foretrukne rater. Lånekassen gir støtte til deltidstudier over 15 studiepoeng. Er du fagorganisert kan du søke om støtte i forskjellige utdanningsfond I denne strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, legges rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer. Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS

Etter- og videreutdanning - Universitetet i Osl

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

 1. Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere. Studiet kan følges på to måter: 1) Som deltaker uten å ta eksamen. Du bruker ressursene fritt, kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd. 2) Som student med eksamen fra OsloMet (30.
 2. Ny videreutdanning ved UiA skal gi lærere konkret kompetanse til å bruke digitale verktøy effektivt og hensiktsmessig i undervisningen. EVU; Testing av utholdenhet - lær av de beste. Trenger du kompetanse på hvordan fysisk form kan testes? UiA tilbyr nå videreutdanning i testing av aerob utholdenhet
 3. Etter- og videreutdanning for lærere og barnehagelærere. Universitetet i Stavanger har en rekke tilbud til deg som er barnehagelærer eller lærer, og som ønsker å utdanne deg videre. Del artikkel: I menyen til venstre kan du lese mer om våre etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skole og barnehage
 4. st hvert femte år. lærere som må undervise i fag der de mangler fordypning må få rett til tilbud om nødvendig videreutdanning innen ett år. Norsk Lektorlag mener kompetansereformen for arbeidslivet også må omfatte lektorer og lærere
 5. Er du lærer og ønsker å ta en videreutdanning? Høgskolen i Innlandet tilbyr et vidt spekter av videreutdanninger for lærere. Både gjennom Kompetanse for kvalitet og UDIR men også hvis du ønsker å ta studier helt på egenhånd. Videreutdanningene for lærere kan kombineres ved siden av jobb
 6. Videreutdanning for lærere Nå kan du søke! Studiene er for grunnskole- og barnehagelærere som ønsker spesialisering av sin fagkompetanse, og er tilrettelagt for å kunne studere ved siden av jobb

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen Kompetanseheving for våre ansatte, er et av de viktigste grepene for å sikre høy kvalitet i Osloskolen. Hvert år tilbys det rundt 30 000 kursplasser innenfor en rekke tema og fagfelt. I tillegg får hvert år mange hundre lærere støtte til å ta videreutdanning ved høgskoler og universiteter. 50-timerskurset; Videreutdanning. Forutsetter gratis videreutdanning Utdanningsforbundet støtter innføring av kompetansekrav, men har ikke støttet regjeringens fremgangsmåte i denne saken. Vi har reagert kraftig på vedtaket om tilbakevirkende kraft, og argumenterte i høringsprosessen for at lovendringen vil føre til en rekke negative konsekvenser, både for elever og lærere Videreutdanning for lærere 2018/2019. Rektors prioritering av lærere, etter skolens behov og kommunens prioriteringer Søknadsfristen går ut den 1.mars Vi viser til Fagavdelingens skriv om «sammen for kvalitet» videreutdanning for lærere 2018/2019 Lærere har en travel hverdag, Kurset IKT i læring er gratis, åpent for hvem som helst og når som helst. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder

Lanekassen.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler. Du kan fortsette å bruke nettsiden som normalt dersom du godtar dette Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk 2020. Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven kan søke om stipend for å ta videreutdanning i norsk som andrespråk. Frist for skoleleder å sende samlet søknad om stipend til.. Lærere. Våre lærere har utdanning i voksenpedagogikk og har også mangeårig erfaring i å gjennomføre basiskompetanseopplæring i arbeidslivet. Studieplan/Læreplan Litteratur. 1. Før du kommer på kurs er det greit at du forbereder deg. Kompetanse Norge anbefaler at du først gjennomfører nettkurs for lærere som underviser i. Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel. Sikre gratis, offentlig eide og drevne universiteter, høgskoler og fagskoler, men med muligheter for private tilbydere innenfor rammen av et lovverk som sikrer kvalitet og umuliggjør utbyttemisbruk Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet

Videreutdanning for lærere utdanning

Noen lærer fordi de må, men de fleste som driver med videreutdanning gjør det fordi de vil lære noe nytt. Idag finnes det mange muligheter for å lære mer, også for den som vil gjøre det gratis. Dine valg vil avhenge av ditt ståsted, om du skal gjøre dette på heltid, eller deltid Videreutdanning for lærere Er de vitenskapelige institusjonene klar over hva de står i fare for å miste på veien? Publisert fredag 08. mars 2013 - 06:00. Sissel Kvist Nees er spesialpedagogisk koordinator ved Bø skule. I. Videreutdanning av lærere. Lærere og skoleeier kan velge mellom to finansieringsordninger. Med vikarordningen frigjøres læreren fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Med stipendordningen kan lærerne få inntil 110 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng. Nettbaserte tilbu

IKT i læring - Fleksibelt nettkurs for lærere - NTN

Spørsmål til søknadsprosessen - videreutdanning for lærere Her kan du sjekke de vanligste spørsmålene og svarene til videreutdanning for lærere. Eksempelvis stipend- og vikarordning, hvilken kompetanse som kreves og andre spørsmål om søknadsprosessen Lærere i videregående skole og i grunnskolen kan søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet 2012- 2015. Søknadsfrist er 15. mars Ta videreutdanning og etterutdanning hos NKI Nettstudier - Nordens ledende leverandør av utdanning på nett. Vi tilbyr videreutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp Videreutdanning for lærere 2020 - 2021: For søkere som har grunnutdanning (offentlig lærerutdanning eller annet) Enkeltemner fra lærerutdanningen 2020 - 2021: For søkere uten grunnutdanning som søker på grunnlag av generell studiekompetanse. Kontakt oss for mer informasjon om opptakskravene til videreutdanning ved Steinerhøyskolen Videreutdanning for lærere 2019/2020. Rektors prioritering av lærere, etter skolens kompetansebehov, den enkelte lærers behov for kompetanse og kommunens prioriteringer Søknadsfristen går ut den 1.mars Vi viser til Fagavdelingens skriv om «sammen for kvalitet» videreutdanning for lærere 2019/2020

Video: Gratis nettstudier ble kjempesuksess - Høgskolen i Østfol

Videreutdanning - Udi

Blir eldre lærere skvist? | SL

Lærere som allerede underviser i geofag prioriteres framfor de som ikke gjør det. På neste nivå vil studenter som tar programmet som videreutdanning prioriteres framfor de som tar det som etterutdanning. Oppbygning og gjennomføring. Geofag - etter- og videreutdanning for lærere er et deltidsstudium Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning. Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her Gratis videreutdanning for voksenlærere Nå kan du søke gratis videreutdanning dersom du underviser voksne i norsk som andrespråk, i grunnutdanningen eller i grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge har samarbeidet med flere høyskoler om utvikling og gjennomføring av videreutdanninger som har et voksenpedagogisk perspektiv på opplæringen Kompetansekrav og videreutdanning. Lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, må ha minst 30 studiepoeng på barnetrinnet og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og i videregående opplæring for å undervise i norsk, engelsk, matematikk, samisk og norsk tegnspråk

Norsk 2 er opprettet som en del av Kompetanse for kvalitet, og er en videreutdanning for lærere på mellom- og ungdomstrinnet som allerede har minst 30 studiepoeng i norsk eller tilsvarende fag. For mer informasjon, samt å søke opptak til UDIR innen 1. mars, les he Begynneropplæring 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. Det er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på barne- og mellomtrinnet og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap om emnet og videreutvikler din. Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene. De er gjerne tverrfaglige for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren

Videreutdanning for lærere - Universitetet i Agde

Det er derfor vi har satset på femårig lærerutdanning, videreutdanning for lærere og tidlig innsats, sier Thue. Podkast: Hva er en god lærer? Vi diskuterer. Hør den gratis med ett klikk her: I statsbudsjettet ble det også klart at 150 millioner skal gå til kommunene for å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen Gratis videreutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen. Et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål. Studiet gir 60 fagskolepoeng Videreutdanning for lærere (KFK) studieåret 2019-2020 Informasjon om frikjøpte og regionale studietilbud. Publisert 24.01.2019. Nytt for studieåret 2019-2020. Informasjon om KFK 2019-2020 («Brevet») er nå klar og tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets nettsider. Samme. UiT The Arctic University of Norway is located in Northern Norway and has about 12000 students, 10 % of them international. The university has campuses in various towns in the region: Tromsø, Narvik, Harstad, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss and Svalbard. UIT offers studies in the framework of exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Barentsplus and. Hvorfor videreutdanning i praksisveiledning? I utdanningen lærer du å bli bevisst din rolle som veileder for studenter i praksis. Dette studiet er en anledning til å reflektere over din egen yrkespraksis og utdype og utvikle den

Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise. Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging. Utvikling i antall søknader 2014-2019. Fylke: Mars 2014: Mars 2015 — Vi har strukket oss ekstra langt for å godkjenne flest mulig søknader om videreutdanning innen matematikk, og ligger nå godt an til å oppfylle løfte om å tilby videreutdanning til 10.000 matematikklærere i løpet av fem år, sier kunnskapsministeren. I tillegg får 1158 lærere videreutdanning i engelsk og 1083 i norsk

It-bransjen vil spandere videreutdanning av lærere Om ett år skal norske lærere kunne undervise i programmering og andre digitale ferdigheter. Direktør i IKT Norge Heidi Austlid sier 20 medlemsbedrifter er villige til å gi gratis videreutdanning i ikt til norske lærere. (Foto: Nicklas Knudsen) Mer.. I fjor fikk 311 lærere av 499 søkere tilbud om videreutdanning i Møre og Romsdal. - Kommunene må ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning.

NAROM har mange ulike etter- og videreutdanningskurs for lærere i realfag og romrelaterte temaer. Oversikt over kurs (narom. no) Søk etter kurs på utdanning.no. Søk på utdanning.no (utdanning. no) Kalender for kurs og videreutdanning. Kommande kurs frå skolelab.no. Fægridagene 2020 - feltkurs på Finse (Finse,. Kurset IKT i læring er gratis, åpent for hvem som helst og når som helst. - Akkurat nå kan det være svært nyttig for mange lærere, sier Knut Husdal, som tok første kurs i fjor. Tekst: Lisbet Jære. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU Du søkte etter videreutdanning for lærere i kryssord-ordboka. Vi fant 1 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret videreutdanning for lærere. 24-bokstav-svar Lengde Ord Svar; 24: 3: VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE: Legg til forslag. Bruk feltene under for å legge til et nytt hint. Kom i gang med Office 365 gratis. Elever og lærere ved kvalifiserte læresteder kan registrere seg for å få Office 365 Education gratis. Dette inkluderer Word, Excel, PowerPoint, OneNote og nå også Microsoft Teams, samt flere verktøy til klasserommet Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere. Deltid, Heiltid, Samlingar. Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i

Stortinget har vedtatt at lærerne må ha 30 studiepoeng for å undervise fra 1. til 7. trinn, og 60 studiepoeng for ungdomstrinnet. Dette tilsvarer henholdsvis et halvt og et års videreutdanning. Noen lærere trenger kun 10-15 studiepoeng mer for å bli godkjent igjen. Dette må det selvsagt legges til rette for lærere og skoleledere med tanke på videre- og etterutdanning. Kunnskapsdepartementet har nedfelt sin satsing i strategidokumentet «Kompetanse for kvalitet, strategi for videreutdanning av lærere og skoleledere fram mot 2025». Dette er basert på et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, lærerorganisasjonene o

Styreleder Per Kristian Lunden i Østre Agder åpnet videreutdanning i engelsk for grunnskolelærere. Universitetet i Agder står for opplæringstilbudet som vil bli gitt ved Eureka kompetanse i Arendal. Syv av medlemskommunene har deltakere på opplæringen. Interessen var gledelig stor og 45 studenter tok del ved åpningen. Arendal kommune stiller undervisningslokalene gratis ti Lærere rundt om i hele landet har nå en måned på seg til å søke seg til videreutdanning. - Lærerne i Norge gjør en fantastisk viktig jobb hver eneste dag. Jeg vil oppfordre alle som ønsker det til å søke videreutdanning før fristen løper ut 1. mars, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner Videreutdanningstilbudet er gratis, men reise og opphold på samlinger må betales av deltakerne. Det er et begrenset antall studieplasser. I den grad det er ledig plass etter at geofaglærere har søkt om plass for videreutdanning, tilbys studiet også for andre enn lærere som underviser i geofag Emneplaner for studier i høyere utdanning uttrykker seg på intensjonsnivå og angir bl.a. formuleringer om innhold sammen med pensumlister. I denne studien er emneplaner i videreutdanning for lærere som skal utdanne seg til å bli veiledere for nyutdannede kolleger gjort til gjenstand for undersøkelse

Lærerløftet tilbyr gode ordninger for videreutdanning for lærere. Du kan søke på midlene for å ta ASK-utdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Dette er en videreutdanning for mange,:lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter Om videreutdanning for lærere Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag fram mot 2025. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på andre studietilbud/regionale tilbud Lærere fra Norge, Sverige og Finland inviteres til deltakelse videreutdanningskurset under polarhimmelen. Kurset gir 10 studiepoeng (ECTS), og er utviklet for lærere som underviser i naturfag eller fysikk enten på ungdomsskole eller videregående skole. Kurset er gratis, og gjennomføres ved Andøya Space Center. Kurset har noen få ledige plasser som er åpen å søke på innen 1.juni. De. Hva sier lærere som har tatt kurset? • Jeg har fått med meg mange verktøy, ideer og entusiasme- så da er det bare å holde selve programmeringen ved like, så det ikke blir glemt :) Prosjektet er da en ypperlig avslutning, og det blir spennende å bli med på Fagfornyelse n årene som kommer. Tusen takk fo

Nettundervisning / Nettstudier - Lærerutdannin

Skolelaboratoriet er et resurssenter innen biologi for lærere som underviser i realfag. Vi tilbyr etter- og videreutdanning av lærere, undervisning av skoleklasser og gratis undervisningsmateriell VEIL4001B omhandler veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Det legges vekt på utfordringer knyttet til overgang fra å være lærerstudent til utøvende lærer og til veiledning i profesjonskvalifisering. Det legges vekt på analyse og kritisk refleksjon, praktiske øvelser og verktøy for profesjonell utvikling

Nicaragua: utdanner unge i landets fattigste region - SAIHForedragsholderne | KFFs IKT-konferanseBesøk oss, test oss

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere - OsloMe

Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum . UNIPED (02/2018). Videreutdanning i veiledning for lærere: rasjonalitet og kontinuum Sammendrag Emneplaner for studier i høyere utdanning uttrykker seg på intensjonsnivå og angir bl.a., formuleringer om innhold sammen med pensumlister. I denne studien er emneplaner Lærere som allerede har gjennomført etter- og videreutdanning gjennom dette programmet er svært fornøyde med kvaliteten og læringsutbyttet. Ordningen er opprettet av undervisningsdirektoratet for å gi lærere i skolen videreutdanning. Studietilbudene er gratis for deltakerne, og Staten dekker store deler av vikarkostnader for lærerne Videreutdanning. Begum understreker at satsing på videreutdanning av lærere er en forutsetning for å gi barna et bedre tilbud. - Gode lærere er nøkkelen til at elever lærer mer. Derfor er det bra at regjeringen, sammen med Krf, både sikrer at Oslo får flere lærere, men også at mange lærere får mulighet til etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning for lærere ved Realtek er samlet i tilbudene Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk. Regjeringen har som mål å styrke matematikkunnskapene til lærerne i grunnskolen. Nå er ett av regjeringens videreutdanningstilbud i matematikk evaluert. En fersk evaluering, basert på et omfattende empirisk materiale,.

Avskiltingen av 33

Videreutdanning_for_laerere Ui

Over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. Men fortsatt er det mange lærere som trenger mer utdanning for å kunne fortsette i yrket Eidsvoll Venstre mener også at lærertetthet har betydning, men i dagens debatt er lærertetthet satt opp mot etter- og videreutdanning for lærere. Enkelte partier ønsker å innføre en nasjonal norm for lærertetthet, som vil kreve flere lærere inn i skolen. Venstre mener at dette er å begynne i feil ende

Videreutdanning for Lærere. På utkikk etter et kurs i lærerutvikling? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden presenterer vi en landsdekkende liste over kurs som fokuserer på lærerutvikling. Læreryrket er kanskje det viktigste yrket vi har, og derfor er det viktig å holde følge med utviklingen Ordningen gjelder lærere i arbeid. Søkere bør ha en grunnutdanning som lærer. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta. Søknadsfrist for lærere som søker videreutdanning er 1. mars. Frist for skoleeier for å godkjenne/avslå og prioritere søknader er 15. mars

Etter- og videreutdanning for lærere, pedagoger, rådgivere og barnehagelærere | UiT ILP tilbyr årlig etter- og videre utdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov for eller ønsker om faglig påfyll Videreutdanning - Begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet) Studiestart for nye studenter høst 2020 - Begynneropplæring 1, 1-7 (Kompetanse for kvalitet) Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Obligatorisk oppmøte * Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2.129), etterfulgt av norsk (1.640) og engelsk (1.613). Innen 2025 må alle skoleeier sørge for at lærere som skal undervise i disse fagene, samt samisk og norsk tegnspråk, har minimum 30 studiepoeng i disse fagene

Staten investerer én milliard kroner i videreutdanning av norske lærere. 300 skal fra høsten være med på et nyutviklet nettstudium for å få faglig fordyping i matematikk. Målet er å få 10.000 lærere til å gjøre det samme i løpet av fem år barnetrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i arbeid og som ønsker videreutdanning i naturfag. Studieinnhald Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.-10

Etter- og videreutdanning - Kurs, etter- og

Tilbyr videreutdanning for lærere i kunstfag. TRONDHEIM: I samarbeid med Norges idrettshøgskole tilbyr NTNU neste skoleår videreutdanningstilbudet kunstpedagogikk med musikk, dans eller drama/teater. 30 studiepoeng er å hente. Videreutdanning i kunstpedagogikk ved NTNU er retta mot lærere, kunstpedagoger og kunstner-lærere som underviser musikk, dans eller drama/teater i grunnskole. Videreutdanning for lærere - varierende utbytte Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned

Kompetanse for kvalitet - regjeringen

Masteremne - Videreutdanning for lærere - Høsten 2021 (USN) har sagt seg villig til å tilrettelegge emner i masterstudie for lærere som ikke har mastergrad. Tilbudet vil tilrettelegges på Studiesenteret fom høsten 2021 som en del av de to siste studieårene til Grunnskolelærerutdanningen 1 - 7 som startet opp høsten 2018 Gratis nettkurs i digital markedsføring. Digital markedsføring handler i stor grad om å beherske alle de teknologiske verktøyene man har tilgjengelig. Det krever at man tar verktøyene på alvor og lærer seg å bruke dem i praksis. Det er først når man får bred forståelse, at man ser logikken og mulighetene som ligger der ute Videreutdanning for lærere: Lærerne ønsker mer kompetanse. Spekter-leder Anne-Kari Bratten skriver i Ukeavisen Ledelse sist fredag om striden med tilbakevirkende kraft av nye kompetansekrav for lærere. Innlegget kan gi inntrykk av at Utdanningsforbundet,. Den nye ordningen for videreutdanning av lærere vil skape mer motivasjon og arbeidsglede blant lærerne, mener Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland Gratis opplæring, nettverk og arrangementer for lærere. Når du er en del av et globalt nettverk for lærere, med enkelt tilgang til gratis online opplæring og arrangementer, kan utrolige ting skje

Etter- og videreutdanninger - Høgskolen i Østfol

Videreutdanning også for kulturskolelærere. OSLO: Kunnskapsdepartementet har i sin nye strategiplan «Kompetanse for kvalitet» inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien. Dette er en s trategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025 god måte (Siddiq & Gjerustad 2017). Det er gjort langt flere studier av videreutdanning av lærere, og Siddiq og Gjerustad (2017) viser til at forhold som ansees å være betydnings-fulle for at videreutdanning lykkes for lærere, også kan være relevante for barnehagean-satt Videreutdanning for trafikklærere . Skrevet: torsdag, 16 januar 2020 . Fra høsten 2020 tilbyr OsloMet videreutdanning i Trafikkpedagogikk. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som gir 60 studiepoeng og det vil kunne utgjøre en bachelorgrad i trafikkpedagogikk

Er du lærer og ønsker å ta videreutdanning i programmering? Nå har du muligheten! Fra høsten av tilbys videreutdanning to steder i landet, og er tilpasset lærere som allerede er i full jobb. Det kommer også to tilbud til våren 2018 Videreutdanning. Innen 2025 må flere lærere ta videreutdanning for å kunne undervise. I fagene norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk må lærere fra og med 2025 ha minst 30. Regjeringens nye krav om fordypning for dem som skal undervise i kjernefag har fått over 4400 lærere til å søke om videreutdanning i matematikk, naturfag, norsk og engelsk En ressursside for TSA-lærere som skal ta etter- og videreutdanning, opprettet i itslearning. (TSA, Teaching School Alliance, er en allianse av skoler og andre partnere som samarbeider under ledelse og veiledning av en eller flere utnevnte National Teaching Schools) Fagskolen Kristiania tilbyr videreutdanning for kontorfaglige ansatte i helsetjenesten innen helseadministrasjon. Utdanningen Helseadministrasjonssekretær gjennomføres på deltid og kan tas ved siden av jobb. Undervisningen er kun nettbasert og derfor aktuell for studenter fra hele landet

 • Xoxo meaning.
 • Get to know me tag norsk.
 • Ivret kryssord.
 • Damaxa bag.
 • Microsoft office 2013 product key.
 • Bauhaus öppettider uddevalla.
 • Edelsteine suchen mit kindern.
 • Skambankt horisonten brenner lyrics.
 • Langrennsjakke herre.
 • Lagring av sommerkål.
 • Sult analyse modernisme.
 • Sunwind gasspeis.
 • Robert the doll.
 • Eliteserien 2018 tabelltips.
 • Frühlingsfest albstadt 2018.
 • Nrk skole sansene.
 • Endokardittprofylakse.
 • Sorby dreiejern.
 • Gesundheitsamt wetteraukreis.
 • Dovregubben tog.
 • Tålmodighet synonym.
 • Kongevegen etapper.
 • Nvog essure verwijderen.
 • Australian day invasion day.
 • Lenny kravitz design.
 • Ginny weasley actress.
 • Ageno 2011.
 • Per pål og espen askeladd verdier.
 • Hvad er politisk satire.
 • Norway at the 1994 winter olympics.
 • Jungfrau versteigerung 2017.
 • Tui mallorca.
 • Daniela ospina.
 • Er reker kokt.
 • Verdens sterkeste mann 2016.
 • Der einsatz von testimonials in der werbung.
 • Øvre slottsgate 7.
 • Youtube bon iver skinny love.
 • Moderne norsk folkemusikk.
 • Atmos takhøyttalere.
 • Berliner pfannkuchen rezept.